Kaleidoskop vkusu

Československá bižuterie na výstavách 1948–1989

Publikace komplexně pojednává o prezentaci bižuterních výrobků na československých a mezinárodních výstavách v letech 1948–1989. Období socialistického výstavnictví je uvozeno kapitolou o historii výstav jabloneckého bižuterního zboží od 19. století a také textem o významu specializovaných uměleckoprůmyslových škol v regionu. Hlavní téma – prezentace bižuterie v období socialismu – je chronologicky přiblíženo na dobových archivních materiálech a jedinečných fotografiích a představuje jak jednotlivé typy výstav v tuzemsku, tak i významné výstavy bižuterních výrobků v zahraničí. Kniha také vysvětluje souvislosti mezi požadavky trhu a jejich plněním ze strany výrobních podniků a také ukazuje významnou roli Podniku zahraničního obchodu Jablonex. Závěrečná kapitola poprvé podrobně objasňuje významnou roli jednotlivých návrhářů bižuterie a poprvé celistvě představuje jejich práce na fotografiích a v osobních profesních medailonech.

Publikace byla financována z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Design československého skla a bižuterie 1948–1989 (DG18P02OVV031). Řešitelem projektu je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

Vydavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / 2020

Texty: PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph. D., Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, PhDr. Petr Nový 

Jazyk: česky, anglicky

Počet stran: 212 stran

Rozměry: 235 x 205 mm

Hmotnost: 1142 g

ISBN: 978-80-86397-36-8