O knihovně

Knihovna Muzea skla a bižuterie v sobě uchovává především informace vztahující se k hlavnímu předmětu činnosti muzea. Její fond je tedy specializovaný především na historii i současnost sklářského a bižuterního průmyslu, uměleckého skla a šperku. Významnou součást fondu tvoří také materiály vztahující se k historii regionu. Vedle hlavní části fondu, kterou tvoří knihy a periodika se v knihovně nachází i sbírka starých tisků a fotografií, jež spadá do CES. Ke konci roku 2019 knihovna evidovala 20.777 inventárních výtisků a starých tisků bylo v evidenci 151 kusů.

Knihovna je přístupná veřejnosti, avšak návštěvu je třeba předem domluvit na telefonních číslech +420 483 369 017 a +420 778 740 770 případně prostřednictvím elektronické pošty na adrese marie.strnadova@msb-jablonec.cz. Režim výpůjček je výhradně prezenční, materiály si návštěvníci mohou prohlédnout pouze ve studovně. Pokud se tedy hlouběji zajímáte o sklářství, bižuterii, šperk, případně v širším kontextu o užité umění, regionální historii, ale také obecně o dějiny průmyslu, nebo i jiné obory s tímto související, kontaktujte nás.

Těšíme se na shledanou.