O knihovně

Knihovna Muzea skla a bižuterie v sobě uchovává především informace vztahující se k hlavnímu předmětu činnosti muzea. Její fond je tedy specializovaný především na historii i současnost sklářského a bižuterního průmyslu, uměleckého skla a šperku. Významnou součást fondu tvoří také materiály vztahující se k historii regionu.

Knihovna je přístupná veřejnosti, avšak návštěvu je třeba předem domluvit na telefonních číslech +420 483 369 017 a +420 778 740 770 případně prostřednictvím elektronické pošty na adrese marie.strnadova@msb-jablonec.cz. Režim výpůjček je výhradně prezenční, materiály si návštěvníci mohou prohlédnout pouze ve studovně. Pokud se tedy hlouběji zajímáte o sklářství, bižuterii, šperk, případně v širším kontextu o užité umění, regionální historii, ale také obecně o dějiny průmyslu, nebo i jiné obory s tímto související, kontaktujte nás.

Databáze není kompletní. Katalogizace knihovního fondu dosud probíhá. Pokud Vaše hledání nebylo úspěšné, kontaktujte prosím pracovnici knihovny.

Těšíme se nashledanou.