Knihovna

Muzejní knihovna uchovává především informace vztahující se k hlavnímu předmětu činnosti muzea. Její fond je tedy specializovaný, a to zejména na historii i současnost sklářského a bižuterního průmyslu, uměleckého skla a šperku. Významnou součást fondu tvoří také materiály spojené s historií regionu.

Knihovna má 2 části, a to sbírkovou a odbornou (příruční).

Sbírková knihovna je evidována podle muzejního zákona (122/2000 Sb.), a je tedy součástí sbírkového fondu muzea jako podsbírka KNIHY. Čítá 151 předmětů. Tvoří ji knihy, převážně s obecně historickou, uměleckohistorickou, sklářskou a bižuterní tématikou. Základem sbírky jsou staré tisky, encyklopedie a lexikony z fondů původního Městského muzea v Jablonci nad Nisou (činné 1904-1945), pozůstalosti historika Karla R. Fischera a knihovny Obchodní a živnostenské komory v Liberci. Nejstarší z nich pochází ze 17. století, převážná část pak z 19. století.Součástí knihovny je též podsbírka FOTOGRAFIE (podle centrální evidence sbírek podsbírka „Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média“) v počtu 2484 předmětů, kterou tvoří jednotlivé portrétní fotografie, kompletní alba rodin (mnohdy významných továrníků), fotografie událostí – mezinárodní výstavy, zahraniční návštěvy při otevírání výstav, sympózia či konference; jednotlivé předměty expozic skla a bižuterie (poháry, flakony, vázy, šperky); střelecké terče, pečetě listin, podpisy, i samotné dokumenty; zaměřují se i na architekturu – kostely, fary, kaple, hřbitovy, pomníky, radnice a školy; výrobky ze skla, a to firemní i studentů uměleckých sklářských škol; technologie výroby skla a bižuterie, bižuterní pomůcky a nářadí; drobné domácí práce; sklářské hutě (interiér, exteriér); celkové pohledy na město, ale i samotné ulice, pohlednice.

Příruční knihovna je spravovaná podle knihovního zákona (257/2001 Sb.) a ke konci roku 2021 evidovala celkem 21.120 inventárních výtisků. Fond je tvořen částmi knihy (odborná literatura, katalogy apod.) a periodika. Odebírá 8 titulů předplacených časopisů v tištěné formě a časopis The Bead Forum v elektronické formě.Nadále pokračuje proces vytváření elektronického katalogu spojený s opravami a úpravami katalogizačních záznamů, systematicky probíhá povinný import záznamů do Souborného katalogu ČR (vedeného Národní knihovnou).

Knihovna je přístupná veřejnosti, avšak půjčuje knihy a další dokumenty pouze k prezenčnímu studiu do studovny. Návštěvu je nutné předem objednat na telefonním čísle +420 778 740 770 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese knihovna@msb-jablonec.cz. V knihovně vyplní každý návštěvník badatelský list a zaplatí příslušné poplatky za služby knihovny. Za jednorázové využití fondu činí poplatek 50,- Kč, profesionální badatelé (vysoké školy, střední školy, muzea, galerie), studenti a důchodci zdarma. Zpoplatněno je také kopírování a výstupy z tiskárny.

Navštivte nás!

Pojďte si prohlédnout zdejší sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století a nově též Svět zázraků (české skleněné vánoční ozdoby). Vydejte se za třpytivou krásou!

Navštívit muzeum