Ochrana oznamovatelů

Opatření k ochraně osob oznamujících možné protiprávní jednání

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019, a se Zákonem o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., (dále jen zákon), byla přijata opatření k ochraně osob oznamujících porušení práva následujícím vnitřním oznamovacím systémem.

 1. Oznámení je možno učinit jedním z následujících způsobů:

  a) elektronicky na emailovou adresu: protipravni-jednani@msb-jablonec.cz

  b) telefonicky na telefonní linku: 483 369 037 (samostatná linka s nahrávacím zařízením a s nahraným souhlasem, že dotyčný oznamovatel souhlasí s nahráním jeho oznámení)

  c) listinným oznámením na adresu muzea (U Muzea 394/4, 466 01 Jablonec nad Nisou). Obálku je nutné zřetelně označit: „NEOTVIRAT“- k rukám PhDr. Petra Nového, Ph.D.

  d) osobně (po sjednáním schůzky emailem: protipravni-jednani@msb-jablonec.cz nebo telefonicky na čísle pro protiprávní jednání 483 369 037

  e) prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/

 2. Osobou příslušnou k přijetí oznámení a vedení agendy evidence a prošetření je statutární zástupce ředitelky muzea: PhDr. Petr Nový, Ph.D. Příslušná osoba je po přijetí oznámení povinna postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb.

 3. Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání dle s § 2 zákona, které:

  a) má znaky trestného činu

  b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč

  c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů 171/2023 Sb.

  d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech určených dotčeným zákonem.

 4. Oznámení smí podávat osoba v základním pracovně právním vztahu s povinným subjektem. Oznámení musí obsahovat identifikační údaje oznamovatele v takovém rozsahu, aby bylo možno jednoznačně určit jeho totožnost. Pokud oznámení takové informace neobsahuje, není příslušná osoba povinna se jím zabývat.

Navštivte nás!

Pojďte si prohlédnout zdejší sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století a nově též Svět zázraků (české skleněné vánoční ozdoby). Vydejte se za třpytivou krásou!

Navštívit muzeum