Pro organizované skupiny

 
Pro školní skupiny a školská zařízení, ale i zájmové skupiny, DDM, ZUŠ, dětské domovy a stacionáře, tábory a soustředění nabízíme programy.

Katalog muzejních programů

Stálý program
Muzejníček – zábavný, vzdělávací a rukodělný program – pro děti od 8 let

Krátkodobé programy
Snění o budoucnosti – vzdělávací a rukodělný program pro žáky a studenty od 13 let
Třicítka – vzdělávací a rukodělný program pro žáky a studenty od 10 let

Tip na školní výlet: Kristiánov
O skláři Lišákovi - vzdělávací a rukodělný program pro děti od 7 let
Osadníci z Kristiánova - vzdělávací a rukodělný program pro děti od 12 let

Objednávka programů: zde nebo na E: pedagog@msb-jablonec.cz; T: +420 778 702 892

Ceník

Objednat program
Muzeum

Programy v muzeu

Pro organizované skupiny jsme připravili kombinované vzdělávací a rukodělné programy vycházející z našich jedinečných expozic skla a bižuterie. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program a jsou tematicky a náročností přizpůsobeny různým věkovým kategoriím.

Programy jsou nabízeny po celý rok a je nutné se na ně předem objednat! Kontaktní informace naleznete na konci stránky. Edukační a rukodělné programy jsou vedeny muzejní edukátorkou pro předem objednané skupiny, a to v čase mezi 8 a 14 hodinou, dle předchozí domluvy. Návštěvu muzea a vybrané programy lze po telefonické či emailové domluvě kombinovat či přizpůsobit potřebám každé skupiny.

Skupiny nad 25 dětí se v muzeu rozdělí na 2 části. Jedna nejdříve absolvuje program v expozicích bižuterie a skla, druhá nejdříve začne tvořit v muzejním ateliéru. Po určeném čase se skupiny vymění.

Programy v Kristiánově

Stálá expozice "Sklářská osada Kristiánov"

Aktivní výlet pro všechny generace v krásném prostředí Jizerských hor. Sezónní program pro rodiny s dětmi i organizované skupiny - O skláři Lišákovi, plnění úkolů a hledání pokladu.

Možnost občerstvení a zakoupení upomínkových předmětů.

Doporučená trasa: z Bedřichova (centrální parkoviště) 5,5 km nebo z Hrabětic (parkoviště) 4,5 km - pěšky nebo na kole, trasa je vhodná i pro kočárky

Ceník a informace pro návštěvníky.

Objednávka muzejních programů

Edukační program v expozicích muzea - vedené edukátorkou s pracovními listy, či po domluvě vedené vlastními pedagogy jako samostatná prohlídka s možností využití kvízu. *Pokud jdete do muzea pouze na tvůrčí dílny, vyberte pole - Žádné.

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Návštěva muzea s lektorovanou prohlídkou všech expozic. Program je možné využít i pro věkově nestejnorodé skupiny. Žáci společně s muzejní edukátorkou procházejí expozice, vyplňují muzejní kvíz a seznamují se s bižuterní a sklářskou tvorbou v tomto kraji. Na prohlídku navazují tvořivé dílny v ateliéru, kde si mohou děti vyzkoušet výrobu bižuterie; navlékání náramků či náhrdelníků, drátování apod.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 7 do 12 let
Délka programu: 2 až 2,5 vyučovací hodiny
Cena programu: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: základní vzdělávání (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce)

pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Program k výročí 30 let od založení České republiky a České mincovny

V rámci retrospektivního programu se žáci společně s muzejní edukátorkou vydají zpět v čase, aby si připomněli důležité historické události. Pracují ve skupinách a plní zajímavé úkoly. Během programu se seznámí s muzejní sbírkou mincí a medailí a vysvětlí si rozdíly mezi těmito pojmy. Zábavnou formou navážou na znalosti moderních dějin a na závěr si v ateliéru sami vyrobí vlastní minci či medaili ze samotvrdnoucí hmoty.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 9 do 12 let
Délka programu: 2 vyučovací hodiny
Cena programu: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: základní vzdělávání (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Dějepis, Umění a kultura)

pro MŠ, ZŠ a speciální školy
od 20. 3. do 5. 4. 2023

V rámci velikonočních dílen si mladší děti vyzkouší malování a zdobení skleněných vajec. Školáci si vlastnoručně vyrobí jarní rámeček na fotografii zdobený korálky. Tvořivý ateliér vhodně rozvíjí jemnou motoriku a kreativitu.

Typ programu: rukodělný
Vhodné: od 5 do 15 let
Délka programu: 1,5 vyučovací hodiny
Cena programu: 30 Kč za žáka MŠ, 50 Kč za žáka ZŠ + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: předškolní vzdělávání (Dítě a svět, Dítě a společnost)

pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
od 6. února do 21. května 2023

Program k výstavě "Snění o budoucnosti"

Výstava s podtitulem Design československého skla a bižuterie 1948-1989 zavede žáky a studenty do období socialismu. Program jim za pomoci aktivizačních prvků, kvízu a výkladu dokáže, že i v takové době mohl vznikat dobrý design, kvalitní sklo a bižuterie. Ve skupinách si vyzkouší práci s odborným textem a na samotném závěru programu se na okamžik stanou designéry – navrhnou a vyrobí si vlastní šperk.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 13 do 18 let
Délka programu: 2 až 2,5 vyučovací hodiny
Cena programu: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: základní vzdělávání (Umění a kultura, Dějiny umění, Dějepis)

Rukodělné programy v ateliéru muzea, vždy vedené edukátorkou - lze přizpůsobit individuálním potřebám každé skupiny. *Pokud jdete do muzea pouze na program do expozic, vyberte pole - Žádné.

Kontaktní osoba

Informace

Bc. Dana Křivánková

Muzejní edukátor

+420 483 369 021 +420 778 702 892 pedagog@msb-jablonec.cz Ceník

Fotogalerie