Pro organizované skupiny

 
Pro školní skupiny a školská zařízení, ale i zájmové skupiny, DDM, ZUŠ, dětské domovy a stacionáře, tábory a soustředění nabízíme programy.

Katalog muzejních programů

Stálý program
Muzejníček – zábavný, vzdělávací a rukodělný program – pro děti od 8 let

Krátkodobé programy
Třicítka – vzdělávací a rukodělný program pro žáky a studenty od 10 let
Materiál: sklo - obaly - vzdělávací, rukodělný, ekologický program pro žáky a studenty od 9 let
Vánoční tvoření - rukodělný program pro MŠ a první ročník ZŠ
Advent v muzeu - rukodělný a vzdělávací program pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ

Objednávka programů: zde nebo na E: pedagog@msb-jablonec.cz; T: +420 778 702 892

Ceník

Objednat program
Muzeum

Programy v muzeu

Pro organizované skupiny jsme připravili kombinované vzdělávací a rukodělné programy vycházející z našich jedinečných expozic skla a bižuterie. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program a jsou tematicky a náročností přizpůsobeny různým věkovým kategoriím.

Programy jsou nabízeny po celý rok a je nutné se na ně předem objednat! Kontaktní informace naleznete na konci stránky. Edukační a rukodělné programy jsou vedeny muzejní edukátorkou pro předem objednané skupiny, a to v čase mezi 8 a 14 hodinou, dle předchozí domluvy. Návštěvu muzea a vybrané programy lze po telefonické či emailové domluvě kombinovat či přizpůsobit potřebám každé skupiny.

Skupiny nad 25 dětí se v muzeu rozdělí na 2 části. Jedna nejdříve absolvuje program v expozicích bižuterie a skla, druhá nejdříve začne tvořit v muzejním ateliéru. Po určeném čase se skupiny vymění.

Programy v Kristiánově

Stálá expozice "Sklářská osada Kristiánov"

Aktivní výlet pro všechny generace v krásném prostředí Jizerských hor. Sezónní program pro rodiny s dětmi i organizované skupiny - O skláři Lišákovi, plnění úkolů a hledání pokladu.

Možnost občerstvení a zakoupení upomínkových předmětů.

Doporučená trasa: z Bedřichova (centrální parkoviště) 5,5 km nebo z Hrabětic (parkoviště) 4,5 km - pěšky nebo na kole, trasa je vhodná i pro kočárky

Ceník a informace pro návštěvníky.

Objednávka muzejních programů

Edukační program v expozicích muzea - vedené edukátorkou s pracovními listy, či po domluvě vedené vlastními pedagogy jako samostatná prohlídka s možností využití kvízu. *Pokud jdete do muzea pouze na tvůrčí dílny, vyberte pole - Žádné.

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Návštěva muzea s lektorovanou prohlídkou všech expozic. Program je možné využít i pro věkově nestejnorodé skupiny. Žáci společně s muzejní edukátorkou procházejí expozice, vyplňují muzejní kvíz a seznamují se s bižuterní a sklářskou tvorbou v tomto kraji. Na prohlídku navazují tvořivé dílny v ateliéru, kde si mohou děti vyzkoušet výrobu bižuterie; navlékání náramků či náhrdelníků, drátování apod.

Skupiny nad 30 osob objednávejte s týdenním předstihem.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 7 do 12 let
Délka programu: 2 až 2,5 vyučovací hodiny
Cena programu: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: základní vzdělávání (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce)

pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Program k výročí 30 let od založení České republiky a České mincovny

V rámci retrospektivního programu se žáci společně s muzejní edukátorkou vydají zpět v čase, aby si připomněli důležité historické události. Pracují ve skupinách a plní zajímavé úkoly. Během programu se seznámí s muzejní sbírkou mincí a medailí a vysvětlí si rozdíly mezi těmito pojmy. Zábavnou formou navážou na znalosti moderních dějin a na závěr si v ateliéru sami vyrobí vlastní minci či medaili ze samotvrdnoucí hmoty.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 9 do 12 let
Délka programu: 2 vyučovací hodiny
Cena programu: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: základní vzdělávání (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Dějepis, Umění a kultura)

pro 1. a 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a nižší ročníky SŠ

Prostřednictvím zábavného programu přicházejí žáci na to, že i tak běžná věc jakou je obalové sklo má v Muzeu skla a bižuterie své místo. Během prohlídky se dozvídají o výrobě skleněných obalů, recyklaci a upcyklaci.

Při hledání a zkoumání obalů si pod vedením lektorky vyplní pracovní listy a porovnají své dosavadní znalosti s novými informacemi.

Po programu v expozicích následují výtvarné aktivity, které navazují na téma obalů. Ze starého obalového skla si žáci vyrobí nový funkční a originální předmět.

Žáci si na program přinesou vlastní obal (sklenici od džemu, přesnídávky, skleněnou lahev apod.), který si nazdobí.

Program lze zařadit do průřezového tématu Enviromentální výchova.

Typ programu: edukační a rukodělný
Vhodné: od 10 do 18 let
Délka programu: 2 - 2,5 vyučovací hodiny
Cena programu: 50 Kč za žáka/studenta + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: základní vzdělávání (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura)

pro MŠ a první ročník ZŠ
od 20. listopadu do 20. prosince 2023

Pro mateřské, speciální školy a žáky prvních tříd škol základních je připravena vánoční dílna se zdobením skleněných ozdob – vánočních okurek. V našem kraji netradiční ozdoba zaujme neokoukaným vzhledem a legendou, která se k ní váže.
Děti se setkají i s méně tradičními materiály: s balotinou, broušenými skleněnými kameny, barvami na sklo.

Tvořivé dílny vhodně rozvíjí jemnou motoriku, trénují rozpoznávání barev a fantazii.

Na tvoření navazuje prohlídka expozice vánočních ozdob se zábavnými úkoly pod vedením lektorky.

Program je pojatý formou zážitkové pedagogiky, díky čemuž si i ti nejmenší návštěvníci dokáží odnesou z muzea příjemný zážitek a nové znalosti.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: 4 do 7 let
Délka programu: 1 - 1,5 vyučovací hodiny
Cena programu: 40 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

pro 1. a 2. stupeň ZŠ

od 20. listopadu do 20. prosince 2023

Pro žáky základní škol jsou od konce listopadu připraveny vánoční dílny se zdobením skleněné vánoční okurky.

Pro nás nezvyklá ozdoba zdobí vánoční stromky hlavně v anglo-saských zemích a váže se k ní krásný vánoční zvyk, s nímž se žáci se během výtvarných dílen seznámí. Zkusí si ve skupinách přeložit z angličtiny básničku o vánoční okurce a v neposlední řadě se s lektorkou v rámci adventní hry vydají pátrat po okurkách ukrytých v celém muzeu.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 7 do 14 let
Délka programu: 2 vyučovací hodiny
Cena programu: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rukodělné programy v ateliéru muzea, vždy vedené edukátorkou - lze přizpůsobit individuálním potřebám každé skupiny. *Pokud jdete do muzea pouze na program do expozic, vyberte pole - Žádné.

Kontaktní osoba

Informace

Bc. Dana Křivánková

Muzejní edukátor

+420 483 369 021 +420 778 702 892 pedagog@msb-jablonec.cz Ceník

Fotogalerie