Pro organizované skupiny

 
Pro školní skupiny a školská zařízení, ale i zájmové skupiny, DDM, ZUŠ, dětské domovy a stacionáře, tábory a soustředění nabízíme programy.

Katalog muzejních programů

Stálý program
Muzejníček – zábavný, vzdělávací a rukodělný program – pro děti od 7 let

Krátkodobé programy
Velikonoční a jarní tvoření - rukodělný program pro děti od 4 do 15 let, od 14. března 2024

Objednávka programů: zde nebo na E: pedagog@msb-jablonec.cz; T: +420 778 702 892

Ceník

Objednat program
Muzeum

Programy v muzeu

Pro organizované skupiny jsme připravili kombinované vzdělávací a rukodělné programy vycházející z našich jedinečných expozic skla a bižuterie. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program a jsou tematicky a náročností přizpůsobeny různým věkovým kategoriím.

Programy jsou nabízeny po celý rok a je nutné se na ně předem objednat! Kontaktní informace naleznete na konci stránky. Edukační a rukodělné programy jsou vedeny muzejní edukátorkou pro předem objednané skupiny, a to v čase mezi 8 a 14 hodinou, dle předchozí domluvy. Návštěvu muzea a vybrané programy lze po telefonické či emailové domluvě kombinovat či přizpůsobit potřebám každé skupiny.

Skupiny nad 25 dětí se v muzeu rozdělí na 2 části. Jedna nejdříve absolvuje program v expozicích bižuterie a skla, druhá začne tvořit v muzejním ateliéru. Po určeném čase se skupiny vymění.

Programy v Kristiánově

Stálá expozice "Sklářská osada Kristiánov"

Aktivní výlet pro všechny generace v krásném prostředí Jizerských hor. Sezónní program pro rodiny s dětmi i organizované skupiny - O skláři Lišákovi, plnění úkolů a hledání pokladu.

Možnost občerstvení a zakoupení upomínkových předmětů.

Doporučená trasa: z Bedřichova (centrální parkoviště) 5,5 km nebo z Hrabětic (parkoviště) 4,5 km - pěšky nebo na kole, trasa je vhodná i pro kočárky

Ceník a informace pro návštěvníky.

Objednávka muzejních programů

Edukační program v expozicích muzea - vedené edukátorkou s pracovními listy, či po domluvě vedené vlastními pedagogy jako samostatná prohlídka s možností využití kvízu. *Pokud jdete do muzea pouze na tvůrčí dílny, vyberte pole - Žádné.

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Návštěva muzea s lektorovanou prohlídkou všech expozic. Program je možné využít i pro věkově nestejnorodé skupiny. Žáci společně s muzejní edukátorkou procházejí expozice, vyplňují muzejní kvíz a seznamují se s bižuterní a sklářskou tvorbou v tomto kraji. Na prohlídku navazují tvořivé dílny v ateliéru, kde si mohou děti vyzkoušet výrobu bižuterie; navlékání náramků či náhrdelníků, drátování apod.

Skupiny nad 30 osob objednávejte s týdenním předstihem.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 7 do 12 let
Délka programu: 2 až 2,5 vyučovací hodiny
Cena programu: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: základní vzdělávání (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce)

Pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Rukodělný program s jarní tematikou. Děti a žáci si vyzkouší výrobu velikonočních a jarních dekorací. Čeká je stříhání lepení a navlékání. Tvořivý ateliér vhodně rozvíjí jemnou motoriku a kreativitu.

Skupiny nad 30 osob objednávejte s týdenním předstihem.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 4 do 15 let
Délka programu: 1 až 1,5 vyučovací hodiny
Cena programu: 40 Kč za žáka MŠ, 50 Kč za žáka ZŠ; pedagogický doprovod zdarma
Vzdělávací program: předškolní vzdělávání (Dítě a svět); základní vzdělávání (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce)

Rukodělné programy v ateliéru muzea, vždy vedené edukátorkou - lze přizpůsobit individuálním potřebám každé skupiny. *Pokud jdete do muzea pouze na program do expozic, vyberte pole - Žádné.

Kontaktní osoba

Informace

Bc. Dana Křivánková

Muzejní edukátor

+420 483 369 021 +420 778 702 892 pedagog@msb-jablonec.cz Ceník

Fotogalerie