Prohlášení o přístupnosti

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

https://www.msb-jablonec.cz/

STAV SOULADU

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.0 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

PŘÍSTUPNOST OBSAHU

Stránky obsahují soubory ve formátech PDF a DOC, které je nutné stáhnout a zobrazit pomocí programů Word Viewer (pro DOC) nebo Acrobat Reader (pro PDF). Vložení informací z těchto souborů do stránek by bylo komplikované, protože HTML jazyk nepodporuje všechna formátování.

NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH

Banner a kalendář na úvodní stránce, kde je vidět nadcházející obsah nelze udělat přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže dodavatele. Obsah lze procházet na samostatné stránce. Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některé starší fotografie či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb., toto není dodatečně upravováno.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.10.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (digitální agenturou Dogfish.cz) podle mezinárodně uznávaného standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.0.

ZPĚTNÁ VAZBA

V případě, že narazíte na problém na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita), kontaktujte nás:

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

U Muzea 398/4

466 01 Jablonec nad Nisou

tel.: +420 483 369 011

mob.: +420 778 527 123

e-mail: info@msb-jablonec.cz

ID datové schránky: pn3cn9v

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

KONTAKT NA TECHNICKÉHO PROVOZOVATELE

Dogfish s.r.o.

Komenského 939/21A

466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 11897953

DIČ: CZ11897953

E-mail: info@dogfish.cz

Tel: +420 608 947 749

Web: https://www.dogfish.cz

Navštivte nás!

Pojďte si prohlédnout zdejší sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století a nově též Svět zázraků (české skleněné vánoční ozdoby). Vydejte se za třpytivou krásou!

Navštívit muzeum