Trendy.Design.Produkce

Hlavní výstava Mezinárodního trienále skla a bižuterie od roku 2014 mapuje dění v oboru na českém trhu. Nelze se na ni přihlásit, výběr prezentujících je výsledkem kurátorského výběru vycházejícího z dlouhodobého sledování vývoje v užitkovém skle a bižuterii. Ambicí výstavy je představit návštěvníkům na jednom místě širokou paletu aktuálních výrobků českých a zahraničních fi rem, velkých i malých. Nejedná se o prezentaci solitérů nebo prototypů, ale reálnou komerční nabídku. Zatímco kurátoři vybírají účastníky, oni sami ze svých kolekcí volí výrobky, které vystaví. Stejně tak se musí rozhodnout, co je bude reprezentovat v kategoriích TRENDY, DESIGN a PRODUKCE. Zatímco první je zaměřena na sortiment souznící s aktuálními designovými nebo spotřebními trendy a druhá na produkci s vysokou přidanou estetickou hodnotou, třetí se věnuje komerčně úspěšnému zboží. Z časového hlediska přitom vybrané výrobky mapují realitu posledních tří let, během nichž byly navrženy a uvedeny na trh, nebo se dobře prodávaly.

Vydavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2023

Kurátoři, Texty: PhDr. Petr Nový, Ph.D. (Sklo), Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Ph.D. (Bižuterie)

Jazyk: česky, anglicky

Počet stran: 88

Rozměry: 235 x 205 mm

Hmotnost: 360 g

ISBN 978-80-86397-46-7


Prodejní cena v muzeu: 200,- Kč 
(pouze osobně na pokladně muzea)