Šperk není jen ozdoba

Publikace mapuje českou šperkařskou scénu, její specifika a významné milníky od 2. poloviny 20. století do současnosti. Shrnuje historii české teorie tohoto oboru, z uměleckohistorického hlediska podává vývoj českého autorského šperku a bižuterie. Poskytuje informace o významných autorech, veřejných sbírkách šperku v ČR, publikacích a oborových aktivitách, přináší tak komplexní zmapování oboru po přelomu tisíciletí. Témata jednotlivých kapitol se zabývají metodami teoretického zpracování českého autorského šperku a bižuterie, pojmoslovím, tvaroslovím a materiály, šperkařskými sympozii na Jablonecku, skleněným šperkem a autorským designem. Obrazová dokumentace publikace je zaměřena na předměty ze sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N. Byla vydána na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou poskytované Ministerstvem kultury ČR.

Vydavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / 2023

Texty: PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

Jazyk: česky, anglicky

Počet stran: 246

Rozměry: 235x205 mm

Hmotnost: 1218 g

ISBN: 978-80-86397-49-8