Snění o budoucnosti - Design československého skla a bižuterie 1948-1989

V České republice není téma designu československého užitkového skla a bižuterie z let 1948 až 1989 dosud dostatečně monograficky zpracováno, neboť se pozornost věnuje zejména tematicky širším projektům, nebo naopak jednotlivostem – vybraným podnikům, uměleckému (autorskému, studiovému) sklu, výtvarným osobnostem a odborným školám. Je zajímavé, že nejen soudobí, ale i současní autoři na období socialismu nahlíží většinou optikou výtvarníků-pamětníků. Zdůrazňují a obhajují jejich roli, shodují se s nimi v hodnotových měřítkách a přejímají jejich narativ, jenž je však nutně ahistorický, jednostranný a vytržený z kontextu. Cílem této publikace, připravené v rámci grantového projektu Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR Design československého skla a bižuterie 1948-1989 (DG18Po2OVV031) řešeného Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, je proto pokusit se tento deficit snížit a přinést v jednom svazku sumu informací získaných jak excerpcí vydaných textů, tak pramenů archivní povahy, s důrazem na identifikaci zásadních profilových mezníků a bez ohledu na preference jednotlivých aktérů. 

Vydavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / 2022

Texty: PhDr. Petr Nový; PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.; Helena Braunová; Dagmar Havlíčková

Jazyk: česky, anglicky

Počet stran: 390

Rozměry: 240 x 212 mm

Hmotnost: 1850 g

ISBN: 978-80-86397-40-5