Dva v jednom

Design českého a slovenského skla

České a slovenské sklo společně tvoří symfonickou báseň o dvou větách dvě výrazné kapitoly evropského sklářství, na které můžeme být právem hrdí. Jeho historie i současnost je nejen zajímavým kulturně-historickým tématem, ale i badatelskou výzvou. Jde o příběhy, které se sice prolínají, ale nikdy zcela nepropojí. Každý z nich má svou vlastní podstatu, a to i v období existence Československa. Název “Dva v jednom” proto odkazuje nejen na blízké sousedství Česka a Slovenska v srdci Evropy, ale i na společný stát právě při vědomí souvztažností a odlišností, jež zůstaly zachovány nehledě na společensko-politické poměry. Přestože text se zabývá českým a slovenským designem skla obecně, pro obrazovou část  jsme zvolili výhradně nápojové sklo, protože právě v této oblasti se obě země historicky nejvýrazněji doplňovaly a ovlivňovaly.

 

Vydavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / 2018

Texty: PhDr. Petr Nový, Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., doc. Mgr. art Patrik Illo

Jazyk: česky, slovensky, anglicky

Počet stran: 336

ISBN: 978-80-86397-31-3