Computer & Jewellery

Kurátorsky koncipovaný projekt vybraných autorů se uskutečnil v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2023. Jednotliví šperkaři vytvořili na zadané téma široké spektrum prací dle svého osobního nastavení či generačního pohledu. Výtvarně zajímavé a skrytými informacemi a schopnostmi nabité součástky, nosiče dat a další konstrukční prvky počítačů, mobilů a jiných zařízení uchvátily české i slovenské šperkaře. Někteří autoři ve svých pracech důvtipně využili počítačového slangu, další šperkaři podlehli kouzlu tvorby prostřednictvím počítačových programů spolupracujících s CNC obráběním, laserem či 3D tiskem, využita byla dokonce i osobitá kreativita umělé inteligence. Několik autorů se také věnovalo hlubšímu zamyšlení nad tématem problematiky komunikace a rozpadu civilizace v důsledku nadužívání techniky nebo uchvácení umělou inteligencí.

Kateřina Nora Nováková, kurátorka výstavy

Vydavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / 2023

Texty: PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph. D.

Jazyk: česky, anglicky

Počet stran: 68

Rozměry: 235 x 205 mm

Hmotnost: 260 g

ISBN: 978-80-86397-50-4

 

Prodejní cena v muzeu: 200,- Kč (pouze osobně na pokladně muzea)

Poděkování firmám:

LUCID spol. s r.o., RALTON, s.r.o., G & B beads, s.r.o., COMP NET SYSTEMS, s.r.o.