Nominace ruční výroby skla podána na centrálu Unesco v Paříži

Ve středu 30. března 2022 byla na centrálu UNESCO v Paříži podána nominace RUČNÍ VÝROBY SKLA do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Za Českou republiku ji odborně zaštítilo naše muzeum, samotný text vznikal v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, pod báječným vedením dr. Evy Kumínkové, a vše pod dohledem Ministerstva kultury. Česká republika na projektu spolupracovala a podává jej spolu se skláři z Francie, Finska, Německa, Maďarska a Španělska. O možném zápise se rozhodne nejdříve příští rok.

Věříme, že případný zápis na prestižní seznam UNESCO prohloubí zaslouženou úctu ke sklářskému řemeslu a českým sklářům i jejich zahraničním kolegům přinese potřebnou morální podporu i reálný zájem a pomoc společnosti v ekonomicky nelehkých časech.

Fotogalerie

Další novinky

Navštivte nás!

Pojďte si prohlédnout zdejší sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století a nově též Svět zázraků (české skleněné vánoční ozdoby). Vydejte se za třpytivou krásou!

Navštívit muzeum