Nominace RUČNÍ VÝROBY SKLA podána na centrálu UNESCO v Paříži

Ve středu 30. března byla na centrálu UNESCO v Paříži podána nominace RUČNÍ VÝROBY SKLA do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Za Českou republiku ji odborně zaštítilo naše muzeum, samotný text vznikal v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, pod báječným vedením dr. Evy Kumínkové, a vše pod dohledem Ministerstva kultury. Česká republika na projektu spolupracovala a podává jej spolu se skláři z Francie, Finska, Německa, Maďarska a Španělska. O možném zápise se rozhodne nejdříve příští rok.

Věříme, že případný zápis na prestižní seznam UNESCO prohloubí zaslouženou úctu ke sklářskému řemeslu a českým sklářům i jejich zahraničním kolegům přinese potřebnou morální podporu i reálný zájem a pomoc společnosti v ekonomicky nelehkých časech.

nominace RUČNÍ VÝROBY SKLA nominace RUČNÍ VÝROBY SKLA