Metodická příručka pro nositele statku „ruční výroba skla“

Mezivládní výbor Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO dne 6. 12. 2023 schválil zápis „Znalostí, řemeslných technik a dovedností ruční výroby skla" do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Pro nositele statku jsme společně s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici zpracovali metodickou příručku, jak je možné zápis dále využívat.

Případné dotazy směřujte na: info@msb-jablonec.cz nebo na eva.kuminkova@nulk.cz

Další novinky

Navštivte nás!

Pojďte si prohlédnout zdejší sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století a nově též Svět zázraků (české skleněné vánoční ozdoby). Vydejte se za třpytivou krásou!

Navštívit muzeum