Jablonecké muzeum ozdobí nový skleněný prvek

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vyhlásilo v závěru roku 2023 otevřenou soutěž na výtvarné ztvárnění vnějšího pláště betonové přístavby z 60. let 20. století, tzv. Pelantova schodiště. Odborná komise nyní rozhodla, že ji doplní plochy speciálního skla podle návrhu Terezy Šváchové z architektonického studia uncut.

Do soutěže se přihlásilo celkem 9 výtvarníků, někteří své návrhy zpracovali ve více variantách. „Naprostá většina uchazečů přistupovala k objektu velmi citlivě, s úctou k původnímu návrhu jabloneckého architekta Karla Pelanta“, uvedla ředitelka muzea Mlada Valečková. Komise se shodla, že oba návrhy na prvních dvou místech jsou mimořádně zdařilé a vhodné k realizaci, o vítězi se nakonec rozhodlo jen velmi těsně.

Tereza Šváchová plánuje umístit na betonové plochy dichroické sklo typu NARIMA, které selektivně odráží různé vlnové délky, zatímco jiné propouští. Na první pohled bezbarvé sklo tak může měnit barvy i odrážet více odstínů v závislosti na úhlu pohledu a okolních světelných podmínkách.

Druhé místo připadlo dvojici Markéta Váradiová a Iva Kolorenčová, která navrhovala pokrytí celé fasády bílou metalickou barvou s plnivem ze skleněných střípků. Zuzana Kantová (3. místo) předpokládala kresbu fluorescenční barvou s UV filtrem, která by byla viditelná pouze v noci, zatímco přes den by fasáda zůstala čistě bílá. Další pořadí již nebylo určováno.

Realizace vítězného díla je plánována v rámci oslav 120. výročí muzea, veřejnosti by mělo být poprvé představeno při muzejní noci v pátek 17. května.

Komise zasedla dne 11. ledna 2024 v tomto složení:

·         Marta Broulová, předsedkyně Spolku přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

·         PhDr. Petr Nový Ph.D., hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

·         Doc. M. A. Jan Stolín, odborná veřejnost

·         Doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., odborná veřejnost

·         Ing. Milada Valečková, ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

·         Akad. arch. David Vávra, odborná veřejnost

·         Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D, odborná veřejnost

Stanoviska odborné komise:

1.   místo

Návrh uncut (Tereza Šváchová)

(hodnocení za komisi předkládá Akad. arch. David Vávra, doc. M. A. Jan Stolín)

Návrh p. Šváchové naplnil požadované zadání a to tím, že tradičním materiálem řeší proměnlivost fasády. Respektuje výraz arch. Pelanta a současně svým geometrickým řešením je ozvukem krystalické přístavby, ale i vlastního zaměření muzea. Předností je výtvarný přístup, který je obecně typický pro Jablonec.

2.   místo

Návrh Circumpunct (Iva Kolorenčová, Markéta Váradiová)

(hodnocení za komisi předkládá doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.)

Návrh splňuje požadované zadání a respektuje výtvarné tvarosloví architektonického řešení arch. Pelanta, které zvýrazňuje použitím metalické barvy s plnivem ze skleněných střepů. Využití tohoto materiálu velmi dobře koresponduje se sbírkotvorným zaměřením muzea.

3.   místo

Zuzana Kantová

(hodnocení za komisi předkládá PhDr. Petr Nový, Ph.D.)

Silnou stránkou návrhu je v případě celoplošného nátěru noční efekt, který z přístavby činí samostatný šperk. Slabou stránkou je denní podoba návrhu, který nereflektuje poptávku zadavatele po přidání nové hodnoty ke stávající podobě přístavby.

 

Fotogalerie

Další novinky

Navštivte nás!

Pojďte si prohlédnout zdejší sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století a nově též Svět zázraků (české skleněné vánoční ozdoby). Vydejte se za třpytivou krásou!

Navštívit muzeum