PROGRAMY PRO SKUPINY

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je muzeum pro veřejnost uzavřeno. Na programy není v současné době možno se objednat.
Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví v této nelehké době. 

Organizovaná skupina

Pro organizované skupiny jsme připravili kombinované vzdělávací a rukodělné programy vycházející z našich jedinečných expozic skla a bižuterie. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program a jsou tematicky a náročností přizpůsobeny různým věkovým kategoriím.

 • Vzdělávací a rukodělné programy jsou určeny pro skupiny 5-60 dětí. Skupiny nad 30 dětí se v muzeu rozdělí na 2 části. Jedna nejdříve absolvuje program v expozicích bižuterie a skla, druhá nejdříve začne tvořit v muzejním ateliéru. Po určeném čase se skupiny vymění.
 • Návštěvu muzea a vybrané programy lze po telefonické či emailové domluvě kombinovat či přizpůsobit potřebám každé skupiny.
 • Nabídka je určena pro školní skupiny a školská zařízení, ale i zájmové skupiny, DDM, ZUŠ, dětské domovy a stacionáře, tábory a soustředění. Objednat se mohou i mimoškolní skupiny, svazy a sdružení. 
 • Edukační a rukodělné programy jsou vedeny muzejní edukátorkou pro předem objednané skupiny, a to od 8 do 17 hodin dle předchozí domluvy. Kontaktní informace naleznete na konci stránky

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VE STÁLÝCH EXPOZICÍCH

Jsou připraveny ve variantách, které berou ohledy na specifika každé věkové skupiny

Vzdělávací programy koláž fotek

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální nabídku muzejních programů naleznete zde:

 

KRÁTKODOBÉ MUZEJNÍ PROGRAMY

Budiž světlo! Program k výročí Marie Terezie (15. 9. 2020 – 29. 1. 2021) Pro žáky od 11 let

Unikátní program je tematicky zaměřen na vývoj svítidelSklěněné přívěšky na krk od dob baroka po současnost a jeho ústředním motivem je lustr „Marie Terezie“ vyrobený k příležitosti korunovace této panovnice.

Je určen žákům II. stupňů základních škol a studentům škol středních a má za cíl připomenout nejen významnou historickou osobnost a významné historické milníky, ale také seznámit žáky a studenty s méně známým tématem z oblasti sklářství. Na program navazuje výroba šperku či přívěsku z lustrového ověsku.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný

Vhodné: od 11 let

Délka programu: 2 – 2,5 hodiny

Cena programu: 50,- Kč / dítě + pedagogický doprovod zdarma

 

Vánoční tvoření pro MŠ a speciální školy (20. 11. – 17. 12. 2020) Pro děti od 5 do 7 letSklěněná hvězda

Pro mateřské, speciální školy a žáky prvních tříd škol základních je připravena vánoční dílna s motivy geometrických tvarů, odkazující na nově vystavenou budovu muzea – jednoduché navlékání skleněných trubiček a perliček na drátek a následné tvarování. Tvořivé dílny vhodně rozvíjí jemnou motoriku, cvičí rozpoznávání barev a skládání obrazců. Dílny lze zakončit samostatnou prohlídkou muzea.

Typ programu: rukodělný

Vhodné: od 5 do 7 let

Délka programu: 2 hodiny

Cena programu: 30,- Kč / dítě + pedagogický doprovod zdarma

 

Vánoční tvoření pro ZŠ (20. 11. – 17. 12. 2020) Pro žáky od 8 let
Skleněné ozdobyPro žáky základních škol jsou od konce listopadu připraveny vánoční dílny s motivy geometrických tvarů, odkazující na nově vystavenou budovu muzea. Ozdoby ze skleněných trubiček a perliček jsou trojrozměrné a jejich výroba výborně rozvíjí žákův smysl pro koordinaci, motoriku, fantazii a logické myšlení. Dílny lze zakončit samostatnou prohlídkou muzea.

Typ programu: rukodělný

Vhodné: od 8 let

Délka programu: 2 hodiny

Cena programu: 30,- Kč / dítě + pedagogický doprovod zdarma

 

STÁLÉ MUZEJNÍ PROGRAMY

Pro děti od 4 let (vhodné pro MŠ)
Tvary – zaměřeno na rozpoznávání tvarů pomocí sbírkových předmětů a hravých aktivit

Pro děti od 7 let
Barvy – zaměřeno na poznávání barev pomocí sbírkových předmětů

Pro děti od 7 let
Muzejníček zaměřeno na plnění úkolů v kvízu a vyhledávání odpovědí v expozicích, seznamuje žáky s prostředím muzea a tématy skla a bižuterie

Pro děti od 9 let
Rostliny – zaměřeno na poznávání rostlinných motivů pomocí sbírkových předmětů

Pro děti od 12 let
Zvířata – zaměřeno na poznávání zvířecích motivů pomocí sbírkových předmětů

Pro žáky a studenty od 14 let
Co je to sklo? – příběh českého skla a bižuterie s využitím muzejních exponátů

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY KE STÁLÉ EXPOZICI KRISTIÁNOV – do 25. 9. 2020

Edukační programy k expozici Sklářská osada Kristiánov doporučujeme jako tip na školní výlet!

O skláři Lišákovi

Účastníky programu čeká zážitek uprostřed lesů Jizerských hor. Děti vstupují prostřednictvím zábavného programu do příběhu O skláři Lišákovi. V bývalé sklářské osadě hledají legendární poklad čaroděje Tamanna. Při pátrání se dozvídají o podstatě výroby skla a seznamují se s historií osady.

Edukační a výtvarné aktivity se odehrávají přímo v prostorách bývalé sklářské osady Kristiánov, převážně v tzv. „Liščí boudě“, nově zrekonstruované budově bývalého domku pro skláře.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 7 do 12 let
Místo: Sklářská osada Kristiánov, Bedřichov 52, 468 12 Bedřichov
Délka programu: 2 – 2,5 hodiny
Cena programu: 30 Kč/ žák + pedagog zdarma

Osadníci z KristiánovaRuka s ozdobou u Kristiánova

Žáci se stávají osadníky sklářské osady Kristiánov. Program propojuje interaktivní, hravé prvky a zároveň využívá praktických pracovních listů. Při svém pátrání a při plnění úkolů ve skupinách, se dozvídají o podstatě výroby skla a seznamují se s historií osady.

Edukační a výtvarné aktivity se odehrávají přímo v prostorách bývalé sklářské osady Kristiánov, převážně v tzv. „Liščí boudě“, nově zrekonstruované budově bývalého domku pro skláře. Na památku si skupina vyrobí korálkový přívěšek s motivy lišky – patrona Liščí boudy.

Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 12 do 15 let
Místo: Sklářská osada Kristiánov, Bedřichov 52, 468 12 Bedřichov
Délka programu: 2 – 2,5 hodiny
Cena programu: 30 Kč/ žák + pedagog zdarma

 

RUKODĚLNÉ PROGRAMY (tvůrčí dílny)

Tematicky navazuje na stálé muzejní programy a nabízí dětem možnost tvořivé činnosti, při níž využijí skleněné či bižuterní komponenty a seznámí se s vybranými jednoduchými technikami. Probíhá v muzejním ateliéru pod vedením muzejního edukátora:

Tvary – pro děti od 4 let: výroba třpytivých závěsných korálkových motýlků
Barvy – pro žáky od 7 let: výroba barevných náhrdelníků a náramků ze skleněných perliček a papírových korálků
Muzejníček – pro děti od 7 let a studenty; výroba šperků z korálků (náramky, náhrdelníky, náušnice) 
Rostliny – pro žáky od 9 let: výroba závěsné ozdoby inspirované skleněnou vitráží s rostlinným motivem
Zvířata – pro žáky od 12 let: výroba klíčenky v podobě korálkové ještěrky
Co je to sklo? – pro žáky a studenty od 14 let: výroba šperku neobvyklou technikou
O skláři Lišákovi – pro žáky od 7 let: výroba přívěsku z dřevěného lišáka a korálků
Osadníci z Kristiánova- pro žáky od 12 let: výroba korálkového přívěsku v motivech lišáka

 

CENÍK

Jednotlivý program (vzdělávací nebo rukodělný): 30,- Kč/ dítě
Kombinovaný program (vzdělávací + rukodělný) včetně vstupného do muzea: 50,- Kč/ dítě
Program do expozice Kristiánov (vzdělávací + rukodělný) včetně vstupného do expozice: 30,- Kč/dítě

Pedagogický doprovod: zdarma

 

DOBA TRVÁNÍ

Jednotlivý program: cca 1 – 1,5 hodiny
Kombinovaný program: cca 2 – 2,5 hodiny

Programy jsou nabízeny po celý rok a je nutné se na ně předem objednat!

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Milena Zachařová

muzejní edukátorka

tel.: 483 369 021

mob.: 778 702 892

e-mail: milena.zacharova@msb-jablonec.cz


 

Objednávka muzejních programů

 • Edukační program v expozicích muzea - vedené edukátorkou s pracovními listy, či po domluvě vedené vlastními pedagogy jako samostatná prohlídka s možností využití kvízu. *Pokud jdete do muzea pouze na tvůrčí dílny, vyberte pole - Žádné.
 • Rukodělné programy v ateliéru muzea, vždy vedené edukátorkou - lze přizpůsobit individuálním potřebám každé skupiny. *Pokud jdete do muzea pouze na tvůrčí dílny, vyberte pole - Žádné.
 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  Prosím vyplňte ve formátu bez mezer, např. 01.01.2020
 • např. od 9 hodin
 • Kontaktní osoba