Depozitář Mlýnská

Veřejně nepřístupné

Mlýnská 27, Jablonec nad Nisou

Jeden z nejstarších pozdně barokních domů v Jablonci nad Nisou, podle zápisu v gruntovní knize z roku 1793 patřila sedláku a zároveň hornojabloneckému rychtáři Josefu Hemrichovi (1778). O patnáct let později (1793) je prodána a majitelem se stává výrobce a exportér skleněného zboží Josef Dresler. Tehdejší interiér tvořila obytná světnice, pálenková světnice, spíž, sklep a chlév.

Na počátku 19. století byla v domě založena první lékárna v Jablonci, jejím provozovatelem byl Vincent Emanuel Schneider z Chomutova. V roce 1828 živnost převzal August Krell, taktéž z Chomutova, jenž ji však přestěhoval na dnešní Mírové náměstí. Ještě na konci 19. století se budově říkalo „stará lékárna“, přestože zde byl již dlouhá léta hostinec. Po stavebních úpravách v roce 1913 je zde provozován restaurant Belvedére s přilehlou zahradní restaurací.

V roce 1989 získalo nemovitost Muzeum skla a bižuterie, o 5 let později byla zahájena jeho rekonstrukce. Vznikly moderní depozitáře, kam byly soustředěny sbírkové předměty z podsbírek bižuterie, přízemí bylo ponecháno výstavním aktivitám a od roku 1998 provozováno k výstavním účelům jako Galerie Belveder.

Od roku 2015 slouží budova již pouze jako depozitář muzejních sbírek a není veřejnosti přístupná.

Navštivte nás!

Pojďte si prohlédnout zdejší sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století a nově též Svět zázraků (české skleněné vánoční ozdoby). Vydejte se za třpytivou krásou!

Navštívit muzeum