Záhlavi akce Gizela Šabóková – Monument
VÝSTAVA

Gizela Šabóková – Monument

4. listopadu 2022 / 21. května 2023/ hlavní budova

Naše muzeum připravilo k významnému životnímu jubileu sklářské výtvarnice Gizely Šabókové, patřící mezi mezinárodní hvězdy současného českého uměleckého sklářství, výstavu představující různé aspekty její tvorby od skleněných tavených plastik po vitráže, malbu a grafiku.

Výstava vznikla na míru atypickému výstavnímu prostoru v muzejní přístavbě, oceněné v roce 2020 prestižním titulem Stavba roku ČR. „Unikátní prostor vyžaduje i unikátní dramaturgii. Prostor v něm proto dáváme jen výjimečným a prestižním projektům, které jsou připravovány v úzké spolupráci mezi autory a našimi kurátory. Výstava Gizely Šabókové je přesně takovou akcí“, uvedla ředitelka Milada Valečková.      

Gizela Šabóková (*1952), rodačka z Nových Zámků na Slovensku, postupně absolvovala sklářské učiliště národního podniku Český křišťál v Chlumu u Třeboně (1967–1969), Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě (1969–1973) a ateliér prof. Stanislava Libenského na pražské UMPRUM (1973–1979). Poté začala tvořit jako nezávislá umělkyně. Její díla jsou součástí řady veřejných i soukromých domácích a zahraničních sbírek. V roce 2000 též obdržela hlavní cenu muzea v japonském Koganezaki. Své tavené plastiky si vytváří fyzicky náročným sekáním, nebo broušením sama nebo ve spolupráci s manželem Karlem Bartoníčkem. Stejně tak sama malbou realizuje i skleněné vitráže. 

Podle kurátora výstavy Petra Nového Šabóková „již v průběhu osmdesátých let 20. století začala hledat vlastní cestu ke skleněné plastice. Postupně definovala svůj autorský rukopis, v devadesátých letech zosobněný zneklidňujícími zoomorfními mnohonožci, poté expresivními vertikálními sochami spojenými tématem lidského těla“.

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 3. listopadu od 17 hodin na přátelské setkání Meet and Greet – GIZELA ŠABÓKOVÁ s komentovanou prohlídkou za přítomnosti této charismatické dámy.  

Výstavu, zařazenou do oslav Mezinárodní roku skla 2022, bude možné našem muzeu navštívit až do 21. května 2023.

 

Partneři:
Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad Nisou, Nadace Preciosa, Crystal Valley, Czechglasscompetence 

On the occasion of a significant milestone in the life of glass artist Gisela Šabóková, one of the international stars of contemporary Czech glass art, the museum is mounting an exhibition showcasing various aspects of her work, from fused glass sculptures to stained glass, paintings and graphics.

The exhibition has been designed to fit the unique exhibition space in the museum extension, which was awarded the prestigious title of Building of the Year of the Czech Republic in 2020. “For this reason, we allocate space in it only to exceptional and prestigious projects planned in close collaboration between the authors and our curators. Gisela Šabóková’s exhibition is just such an event,” said director Milada Valečková.       

Gizela Šabóková (*1952), a native of Nové Zámky, Slovakia, completed a glassmaking apprenticeship at the state-owned Czech Crystal Company in Chlum u Třeboně (1967-1969), graduated from the Secondary School of Applied Arts in Železný Brod (1969-1973) and the studio of Prof. Stanislav Libenský at the Prague Academy of Fine Arts (1973-1979). She then began to work as an independent artist. Her works feature in a number of public and private collections at home and abroad. In 2000 she was awarded the main prize of the museum in Koganezaki, Japan. She creates fused sculptures herself or in collaboration with her husband Karel Bartoníček by means of physically demanding cutting or grinding. Furthermore, she also paints stained glass windows by herself. 

According to Petr Nový, curator of the exhibition, Šabóková “had already begun to search for her own path to glass sculpture during the 1980s. She progressively defined her artistic signature, in the 1990s, epitomised by disturbing zoomorphic polypods, and subsequently by expressive vertical sculptures incorporating the theme of the human body”.

Instead of a gala opening, we cordially invite you to a friendly Meet and Greet – GIZELA ŠABÓKOVÁ with a guided tour of the exhibition hosted by this charismatic lady on Thursday, 3 November at 5pm

The exhibition, which takes place as part of the celebration of the International Year of Glass 2022, will be on display at the Jablonec Museum until 21 May, 2023.