Mezinárodní trienále JABLONEC 2011, Oděv a jeho doplněk

12. ledna – 25. září 2011 v Jablonci nad Nisou, Česká republika

Mezinárodní trienále JABLONEC, Oděv a jeho doplněk zařadil Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury České republiky mezi své čtyři prestižní akce (Bienále grafického designu – Moravská galerie Brno, Bienále výtvarného umění a Bienále architektury – italské Benátky).

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo společně s partnery rozsáhlý projekt Mezinárodní trienále JABLONEC 2011, Oděv a jeho doplněk, který volně navazuje na Mezinárodní výstavy skla a bižuterie pořádané v 60., 70. a 80. letech minulého století v Jablonci nad Nisou a dále na Oděv a jeho doplněk realizovaný muzeem v letech 1998, 2000, 2005 a Mezinárodní trienále JABLONEC 2008.
Partnery projektu byly Okresní hospodářská komora Jablonec nad Nisou, Svaz výrobců skla a bižuterie a Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

Cílem trienále bylo:

 • Etablovat výrobu skla a bižuterie jako národní tradici ČR
 • Vytvořit tradici českého designu a módy
 • Propojit bižuterní – sklářský – textilní průmysl – textilní výzkum a vývoj
 • Propojit módní a bižuterní návrháře profesionály a studenty tak, aby vznikl oděv, jehož nedílnou součástí je bižuterie
 • Zapojit studenty odborných a uměleckoprůmyslových škol do procesu módní tvorby
 • A v neposlední řadě prezentovat kulturní dědictví ČR

Přípravy proběhly již od roku 2010.
Již na začátku roku 2010, dne 13. ledna proběhla velká módní přehlídka JABLONEC 2010, kde muzeum využilo oděvů z minulého ročníku Oděvu a jeho doplňku a připomnělo blížící se Trienále 2011. Módní přehlídky se účastnili významní hosté, např.: manželka předsedy Vlády ČR paní Dana Fischerová, 1. náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš a další. Předcházela ji i tisková konference.

V rámci příprav trienále a v rámci propagace projektu uvedlo muzeum módní přehlídku:

 • 6. 3. 2010 na plese generálního štábu AČR, Mladá Boleslav
 • 12. 4. 2010 na česko-polském semináři Módní trendy s módní přehlídkou
 • 15. 5. 2010 v Jelenogorské oblasti v Karpaczi
 • 20. 9. 2010 na večeru Czechtourismu, Praha Žofín
 • 18. 11. 2010 na večeru ČSOB v jabloneckém Městském divadle
 • 25. 11. 2010 na večeru Unicreditbanky v knihovně Liberec.

V červnu roku 2010 muzeum zadalo tvorbu 2 oděvů a jejich doplňků v módním trendu 2011/2012 profesionálním bižuterním a oděvním návrhářům. Školy si vylosovaly umělecké období, z kterého budou vycházet při tvorbě oděvů budoucnosti (např. Egypt, starověké Řecko, starověký Řím, románské období,atd.)

V září předchozího roku 2010 studenti i profesionální návrháři odevzdali návrhy oděvů a jejich doplňku a přípravný tým trienále, složený ze zástupců škol, firem a muzea, odsouhlasil realizaci všech dodaných návrhů.

Na konci listopadu profesionální návrháři i studenti svou tvorbu odevzdali a muzeum mohlo začít s přípravou módní přehlídky JABLONEC 2011.

Scénografii výstavy i módních přehlídek připravil Mgr. Petr Kolínský.

Mezinárodní trienále JABLONEC 2011, Oděv a jeho doplněk v roce 2011 obsahovalo:

Oděv a jeho doplněk, interaktivní výstavu a módní přehlídku
Výstavu Mistr křišťálu
Lednovou módní přehlídku
Publikaci Jablonecké výstavy
Semináře, přednášky
Muzejní programy, tvůrčí dílny
Bižuterní jarmark

Lednová módní přehlídka JABLONEC 2011 (12. ledna 2011)
Lednovou módní přehlídkou vytvořenou z nových modelů určených pro výstavu Oděv a jeho doplněk muzeum podpořilo bižuterní a oděvní návrháře, umělecké a odborné školství, tradiční sklářský a bižuterní průmysl. Lednová módní přehlídka je v Jablonci nad Nisou každoročním ukazatelem životaschopnosti tradiční sklářské a bižuterní výroby na Jablonecku. V části historie muzeum netradiční a fenomenální formou prezentovalo kulturní dědictví ČR.

Oděv a jeho doplněk (16. června – 25. září 2011)
Interaktivní výstava, módní přehlídky a výtvarný ateliér navázaly na tradici Oděvu a jeho doplňku z let 1998, 2000, 2005. Účastnili se 32 významní čeští módní a bižuterní návrháři, bižuterní firmy a 11 středních a vysokých škol. V letošním roce muzeum již podruhé umožnilo tvorbu a prezentaci i jedné základní škole, která je ve svých osnovách zaměřena na výtvarnou výchovu.
Základní scénář výstavy i módní přehlídky byl stejný jako v minulých ročnících Oděvu a jeho doplňku: propojení částí Historie – Současnosti – Budoucnosti. V letošním roce bylo zadáno téma pro muzeum a školy: Zdobení člověka od pravěku po současnost. Profesionální návrháři se měli ve svých návrzích inspirovat módními trendy 2011 – 2012.
Muzeum v části Historie představilo zdobení člověka od starověku po secesi, představilo unikátní historické šperky a oděvní doplňky z ojedinělé sbírky Waldes. Po ukončení trienále se stává tato část výstavy novou stálou expozicí s názvem Věčná touha po kráse – Šperk tří tisíciletí v Galerii Belveder. V následujícím období ji muzeum hodlá rozšířit do celého prostoru veřejné galerie.
Módní a bižuterní návrháři pro Současnost vytvořili 2 oděvy pro výstavu i lednovou módní přehlídku. Modely, jejichž nedílnou součástí byla bižuterie, byly vystaveny v tematických sálech Hlavní budovy muzea.
Budoucnost byla v rukou studentů škol. Pracovní týmy složené ze studentů oděvních a uměleckoprůmyslových středních a vysokých škol se inspirovaly historií a představily své oděvy budoucnosti v Galerii Belveder.

 

Mistr křišťálu
Významná jablonecká bižuterní firma Preciosa pořádá každoročně soutěž pro studenty uměleckoprůmyslových středních a vysokých škol v Libereckém kraji. V oborech skleněné bižuterie a svítidel i v loňském roce zadala firma práce na téma shodné s hlavním projektem roku Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, a to Zdobení člověka od pravěku po současnost volně Inspirace historií. Muzeum se ještě podílí na vyhodnocení soutěžních prací. I slavnostní vyhlašování cen probíhá ve vestibulu muzea.
Výstava vybraných oceněných prací byla součástí výstavy Oděv a jeho doplněk v Galerii Belveder.

Publikace Jablonecké výstavy.
Publikace pojednává o historii jabloneckých výstav bižuterie, jejichž tradice má své prvopočátky v 70. letech 19. století. Text není zaměřen na chronologický popis událostí, ale především na postižení širších souvislostí, pokouší se zachytit měnící se atmosféru doby i proměny fenoménu jabloneckých výstav. Podstatnou část knihy tvoří obrazový doprovod, fotografie ze sbírkového fondu muzea. Křest knihy proběhl dne 21. července 2011.

Tvůrčí dílny
Tvůrčí dílny v nově otevřeném barokním sklepení Galerie Belveder na téma papírový šperk, papírové oděvy proběhly v termínech:
21. – 24. června 2011 pro školy
10. září 2011 pro veřejnost
13. – 16. září 2011 pro školy

Bižuterní jarmark
V období od 16. – 24. července 2011 doprovázel Mezinárodní trienále JABLONEC 2011 Bižuterní jarmark. Ve vestibulu Eurocentra nabízely firmy Svazu výrobců skla a bižuterie své výrobky a na letní scéně vystupovaly hudební skupiny. Módní přehlídka Oděv a jeho doplněk zakončila každý podvečer.

Semináře a přednášky
Dne 19. září 2011 proběhl v Eurocentru pro laickou i odbornou veřejnost seminář na téma Módní trendy příštího období, přednášela ak. mal. Nina Provaan Smetanová, Etika nejen v krejčovských salonech, přednášela Mgr. Marie Matyášová a o Půvabu dámských kabelek přednášela PhDr. Ludmila Růženecká.

Hodiny a klenoty
Organizátoři veletrhu, který je oborově podobně zaměřen jako muzeum, zařadili do svého programu módní přehlídku Oděv a jeho doplněk a přednášky o unikátních sbírkách muzea, které měla připraveny Mgr. Kateřina Hrušková.

Výsledky akce, zhodnocení projektu
Mezinárodní trienále JABLONEC 2011, Oděv a jeho doplněk je stěžejním projektem Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Projekt oceňují uměleckoprůmyslové a odborné střední a vysoké školy, považují jej za zcela ojedinělý. Taktéž se vyjadřují i profesionální účastníci trienále, návrháři i oděvních a bižuterních firem.
Zápisy z Návštěvní knihy potvrzují mimořádnou úspěšnost akce.
Z reakcí návštěvníků, z reakcí samotných účastníků i partnerů projektu je zřejmé, jak je důležité pokračování Oděvu a jeho doplňku i v dalších letech. Lidé akci přijali jako akci navazující na nejzákladnější tradice Jablonecka, s kterými jsou oni sami bytostně spjati.
Muzeum v rámci trienále připravilo novou stálou expozici s názvem Věčná touha po kráse – Šperk tří tisíciletí. K expozici vydalo pracovní listy a katalog. Mimořádně zdařilá instalace je vnímána jako klenot v Jablonci nad Nisou, jako odměna za to, že se člověk vydal ze středu města, kde leží Hlavní budova muzea, do Galerie Belveder, kde byla instalována část Budoucnost a část Historie výstavy Oděv a jeho doplněk.

Nad rámec projektu byla účast muzea na veletrhu Hodiny a klenoty ve dnech 24. – 25. 9. 2011 módní přehlídkou a přednáškami o unikátních sbírkách Waldes, které spravuje Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Svaz výrobců skla a bižuterie plánuje ve spolupráci s muzeem, že představí Oděv a jeho doplněk i v zahraničí.
Jelenogorské centrum kultury v Jelení Hoře společně s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Krkonošským muzeem v Jelení Hoře a galerií BWA v Jelení Hoře připravilo Art&Glass Festival v termínu 1. – 3. 7. 2011. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa. Překračujeme hranice.

Dokumentace a archivace projektu
Muzeum natočilo módní přehlídku JABLONEC 2011, zahájení výstavy Oděv a jeho doplněk a Bižuterní jarmark na elektronickém nosiči DVD. Muzeum dále vydalo propagační letáčky v několika cizojazyčných mutacích a jeden přehledový leták – katalog k výstavě.
V rámci propagace trienále byl vydán i Cykloprůvodce Libereckým a Ústeckým krajem pěšky i na kole.

Poděkování za finanční podporu projektu patří Ministerstvu kultury ČR, Městu Jablonec nad Nisou, Nadaci Preciosa a ČSOB v Jablonci nad Nisou.

Zapsala Ing. Jaroslava Slabá
říjen 2011