Mezinárodní trienále JABLONEC 2008, Oděv a jeho doplněk

9. červen – 27. září 2008 v Jablonci nad Nisou, Česká republika

Mezinárodní trienále JABLONEC 2008, Oděv a jeho doplněk zařadil Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury České republiky mezi své čtyři prestižní akce (Bienále grafického designu – Moravská galerie Brno, Bienále výtvarného umění a Bienále architektury – italské Benátky).

Muzeum společně s partnery připravilo rozsáhlý projekt Mezinárodní trienále JABLONEC 2008, Oděv a jeho doplněk, který volně navazuje na Mezinárodní výstavy skla a bižuterie pořádané v 60., 70. a 80. letech minulého století v Jablonci nad Nisou a dále na Oděv a jeho doplněk realizovaný muzeem v letech 1998, 2000 a 2005.

 

Cílem trienále bylo:

 • Etablovat výrobu skla a bižuterie jako národní tradici ČR
 • Vytvořit tradici českého designu a módy
 • Propojit bižuterní – sklářský – textilní průmysl – textilní výzkum a vývoj
 • Propojit módní a bižuterní návrháře profesionály a studenty tak, aby vznikl oděv, jehož nedílnou součástí je bižuterie
 • Zapojit studenty odborných a uměleckoprůmyslových škol do procesu módní tvorby
 • Prezentace kulturního dědictví České republiky

 

Mezinárodní trienále JABLONEC 2008 obsahovalo:

 • Trienále Oděv a jeho doplněk, jehož součástí byla výstava, módní přehlídka a výtvarný ateliér Tajemství skleněné perle
 • Mezinárodní šperkařské sympózium a výstavu výsledků sympózia
 • Výstavu Šperk ze skleněných perlí
 • Výstavu Umělecké školy a skleněná perle
 • Semináře
 • Perlový jarmark

 

Trienále Oděv a jeho doplněk, módní přehlídky a výtvarný ateliér navázaly na tradici Oděvu a jeho doplňku z let 1998, 2000, 2005. Účastnilo se jich 29 významných českých módních a bižuterních návrhářů, bižuterních firem a 15 středních a vysokých škol. V letošním roce muzeum mimořádně umožnilo tvorbu a prezentaci i jedné základní škole, která je ve svých osnovách zaměřena na výtvarnou výchovu.
Základní scénář výstavy i módní přehlídky byl stejný jako v minulých ročnících Oděvu a jeho doplňku: propojení HISTORIE – SOUČASNOSTI – BUDOUCNOSTI. V letošním roce bylo zadáno téma Skleněná perle z Jablonecka.
Muzeum v HISTORII představilo skleněné perle ze svých depozitářů a na módní přehlídce oděvy z minulých ročníků Oděvu a jeho doplňku.
Módní a bižuterní návrháři pro SOUČASNOST vytvořili 2 oděvy pro výstavu a 2 oděvy pro módní přehlídku, modely jejichž nedílnou součástí je bižuterie, resp. alespoň jedna perle z Jablonecka. Studenti z odborných a uměleckoprůmyslových středních i vysokých škol představili v BUDOUCNOSTI 2 a 2 oděvy, vytvořené pro výstavu i módní přehlídku trienále. Nedílnou součástí i jejich oděvů byla bižuterie, resp. alespoň jedna skleněná perle z Jablonecka.
Výtvarný ateliér v posledním sále „ Tajemství skleněné perle“ nabízel dětem i dospělým možnost stát se bižuterním a oděvním návrhářem. Polotovary – skleněné perle poskytly jablonecké bižuterní firmy.

Výstava byla realizována v pěti výstavních sálech Eurocentra, bývalého Výstaviště. Scénografii výstavy Oděv a jeho doplněk navrhl a realizoval Mgr. Petr Kolínský, který ve svém návrhu říká: “Prostory výstavního pavilonu, tak jak jsou tvarovány a jak na sebe navazují, připomínají kaskádovité řazení několika palub na obrovské lodi, která nás unáší kamsi – do světa fantazie a neočekávaných zážitků.“
HISTORII vidí jako „Soumrak, západ slunce, včerejšek, inspiraci, poklady, lehkou nostalgii“. Téměř romantické obrazové fragmenty na rozevlátých plachtách lákají návštěvníky na plavbu lodí. Část podlahy připomíná lodní palubu, na které postávají dámy v dobových kostýmech s dobovými ozdobami a doplňky, ve vitrínách je rozprostřena večerní hostina – banket, bižuterní dobroty jsou ale pouze pastva pro oči“.
SOUČASNOST – „Nový den, světlo, vzduch, vítr, síla“.
Vzdušné a jasné barvy, světlo a zvuky. Klasika, jazz, moderní i minimalistická hudba vychází z pestrosti žánrů současných návrhářů. Modely a vitríny vyjadřují pravidelný rastr a spravedlivý řád, který však návštěvníci svým zájmem a shlukováním dynamizují v příjemné bludiště.“
BUDOUCNOST – „Noc, vesmír, neznámá, ale lákavá dálka, fantazie, sny“ Tato paluba už zažívá noční párty mladé módy, energie, fantazie a kreativity. Klubová hudba a světelné efekty v lehce exaltovaném rytmu mladé noci. Modely a ozdoby v roztančení ztrácejí pojem zemské přitažlivosti.“

Mezinárodní šperkařské sympozium a výstava výsledků sympozia
Muzeum společně se Střední uměleckoprůmyslovou a Vyšší odbornou školou navázalo na tradici sympózií stříbrného šperku v letech 1998 a 1971 v Jablonci nad Nisou a připravilo v době od 9. – 17. června 2008 tvůrčí setkání předních českých i zahraničních výtvarníků (Rakousko, Německo). Na začátku všichni účastníci sympozia zhlédli výrobu skleněných perlí. Společnost Jablonex Group, a.s. jim umožnila setkání s technologiemi výroby a zušlechťování těch nejmenších perliček – rokajlu. Další den je na radnici Města Jablonce nad Nisou slavnostně přivítal místostarosta JUDr. Jaroslav Pleticha. Všichni výtvarníci se zapsali do Čestné knihy hostů. A další dny byly určeny pro tvorbu stříbrného šperku, jehož součástí byla alespoň jedna skleněná perle z Jablonecka.

I když z počátku nevypadalo, že všichni výtvarníci budou se šperkem hotovi a budou moci 18. června je nainstalovat do výstavních prostor muzea, s výslednými pracemi jsme byli všichni nadšeni. Jak krásné šperky za tak krátkou dobu vznikly!Ve velkém výstavním sále muzea se vedle ukázek šperků z letošního sympozia představily i šperky z  předchozích sympozií z roku 1968 a 1971 v Jablonci nad Nisou a dále šperky, které vznikají na sympoziích pořádaných v nedaleké Smržovce a Turnově.

Výstava Šperk ze skleněných perlí
Malý sál tématických výstav hlavní budovy muzea hostil přední světové výtvarníky z USA, Německa a Rakouska, kteří své šperky tvoří převážně ze skleněných perlí z Jablonecka. Hosty byly paní Jaqueline I. Lillie, Helga Seimel, Joyce Scott a Fatemeh Panahi Zielonka.

Výstava Umělecké školy a skleněná perle
Také uměleckoprůmyslové školy z Jablonce nad Nisou, Železného Brodu a Turnova se chtěly účastnit tvorby šperku ze skleněné perle. Výsledky svých prací vystavovali studenti uvedených škol v Galerii Belveder.

Semináře a přednášky
V červnu proběhl v Eurocentru pro veřejnost seminář na téma Dějiny umění, Etika a estetika podnikání v módních i krejčovských ateliérech, Historie výroby skleněné perle na Jablonecku apod. Módní přehlídka Střední školy gastronomie a služeb Liberec a Střední školy řemesel a služeb Jablonec nad Nisou byla příjemnou tečkou semináře.

Perlový jarmark
Perlový jarmark v období od 12. – 20. července 2008 doprovázel Mezinárodní trienále JABLONEC 2008. Ve vestibulu Eurocentra nabízely bižuterní firmy převážně perlové výrobky a na letní scéně vystupovaly hudební skupiny. Módní přehlídka Oděv a jeho doplněk každý podvečer zakončila. Jen Perlový jarmark navštívily cca 3 tisíce lidí.

Výsledky akce
Mezinárodní trienále JABLONEC 2008, Oděv a jeho doplněk bylo hlavní výstavou roku 2008 Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Zhlédlo ji cca 6 000 návštěvníků. Zápis v Návštěvní knize, který charakterizuje snad i ostatní reakce návštěvníků, přikládám:
Výborný nápad, chodíme sem celý týden a stále objevujeme něco nového. Ocenily jsme hudební pořady, módní přehlídku, ale nejvíce asi možnost zkusit vytvořit něco vlastníma rukama. Děkujeme a věříme, že se za rok uvidíme a se pobavíme stejně dobře.“ Saša, Petra a nečitelný podpis

Časový harmonogram projektu:

9.– 18. června 2009 Mezinárodní šperkařské sympozium
19. června 2009 Slavnostní zahájení Mezinárodního trienále JABLONEC 2008, Oděv a jeho doplněk
20. června – 27. září 2009 Výstava Výsledky mezinárodního šperkařského sympozia
Trienále Oděv a jeho doplněk a výtvarný ateliér Tajemství skleněné perle
Výstava Šperk ze skleněných perlí
Výstava Umělecké školy a skleněná perle
23. června 2008 Semináře a přednášky
12. – 20. července 2008 Perlový jarmark, módní přehlídky

Počet účastníků
Projekt připravovalo cca 100 lidí, pracovníků muzea, výtvarníků, zaměstnanců bižuterních a sklářských firem, zástupci uměleckých a odborných středních i vysokých škol.

Partnery projektu byly Ministerstvo kultury České republiky, Hospodářská komora České republiky, Asociace sklářského a keramického průmyslu, Svaz výrobců bižuterie, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Eurocentrum Jablonec nad Nisou, CMS – Conclusive Metod of Solution, s.r.o.

Projekt zaštítili: MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu České republiky
Mgr. Soňa Paukrtová, senátorka
Mgr. Václav Jehlička, Ministr kultury České republiky
Mgr. Ondřej Liška, Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje
Mgr. Petr Tulpa, starosta Města Jablonce nad Nisou

Hostování výstavy, módní přehlídky a výtvarného ateliéru pro děti a veřejnost Oděv a jeho doplněk
Muzeum dohodlo hostování stěžejního projektu trienále výstavy Oděv a jeho doplněk v Polsku a na Slovensku.

Pokračování projektu
V projektu Mezinárodní trienále JABLONEC 2008, Oděv a jeho doplněk, se muzeu společně s partnery podařilo navázat na tradici Mezinárodních výstav skla a bižuterie, podařilo zapojit studenty odborných a uměleckoprůmyslových škol do procesu módní tvorby, propojit módní a bižuterní návrháře profesionály a studenty tak, aby vznikl oděv, jehož nedílnou součástí je bižuterie, propojit bižuterní – sklářský – textilní průmysl, přispět ke snaze vytvořit tradici českého designu a módy, přispět ke snaze etablovat výrobu skla a bižuterie jako národní tradici České republiky, podařilo se prezentovat kulturní dědictví ČR.

Z reakcí návštěvníků, z reakcí samotných účastníků i partnerů projektu je zřejmé, jak důležité je pokračování projektu jako trienále i v dalších letech. Lidé projekt přijali jako projekt navazující na nejzákladnější tradice Jablonecka, s kterými jsou oni sami bytostně spjati.

Ing. Jaroslava Slabá
Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie 2008