VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti od 6 do 15 let „115 let Muzea skla a bižuterie“.

V rámci výročí 115 let od založení muzea, vybere odborná komise 3 nejlepší díla ze dvou kategorií – I. stupně ZŠ (od 6 do 12 let) a II. stupně ZŠ (12-15 let) a odmění jejich autory hodnotnými cenami a možností vystavit dílo v prostorách muzea.

Cílem soutěže je připomenutí výročí významné regionální instituce, rozvíjení fantazie a výtvarné činnosti dětí aNÁHLED mládeže, rozšíření povědomí o atraktivních muzejních sbírkách a umělecké vzdělávání dětí a mládeže a prezentace jejich tvorby.

Podmínky výtvarné soutěže:

1. Uvést údaje soutěžícího společně se souhlasem o osobních údajích

2. Dodržení pravidel soutěže, zveřejněných na webu a facebooku MSB

3. Doručení soutěžní práce do 7. 5. 2019 na níže uvedenou adresu

4. Souhlas s vystavováním vítězné práce po dobu Muzejní noci pod Ještědem 2019

Pravidla soutěže:

1. Soutěž je určena pro děti a mládež ve věku 6-15 let z České republiky.

2. Cílem soutěže je:

 • připomenutí výročí významné regionální instituce,
 • rozvíjení fantazie a výtvarné činnosti dětí a mládeže,
 • rozšíření povědomí o atraktivních muzejních sbírkách,
 • umělecké vzdělávání dětí a mládeže a prezentace jejich tvorby.

3. Účastníci soutěže zhotoví 1 práci libovolnou výtvarnou technikou: kresba, malba, koláž, nalepovací obrázek apod. Rozměr práce je stanoven na max. formát A3.

4. Námětem soutěžní práce má být zajímavá událost, osobnost z historie muzea, bižuterie či skleněné dílo dle vlastní fantazie nebo výtvarné ztvárnění vlastní návštěvy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

5. Do soutěže lze přihlásit pouze práci jednotlivce, nikoli kolektivní práci.

6. Do soutěže mohou být přihlášeny výhradně práce, které se dosud nezúčastnily jiných soutěží a výstav.

7. Účastníci na zadní stranu své práce uvedou tyto údaje:

 • název práce,
 • jméno a příjmení autora,
 • věk,
 • adresu bydliště (postačí město)
 • telefonní číslo nebo e-mailovou adresu rodiče či zákonného zástupce
 • souhlas o osobních údajích (GDPR).

8. Lhůta pro příjem prací je do 7. května 2019

9. Práce musí být zaslány na adresu nebo doručeny (poštou nebo osobně) na adresu:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01, Jablonec nad Nisou.

10. Hodnocení zaslaných prací provede komise zvolená organizátorem soutěže.

11. Komise provede hodnocení prací do 10. května 2019, udělí ocenění a z každé kategorie vybere tři nejlepší práce. Výběr proběhne v následujících věkových kategoriích:

 • I. stupeň ZŠ (6-12 let)
 • II. stupeň ZŠ (12-15 let)

12. Autoři nejlepších prací budou kontaktováni v termínu od 10. do 17. května 2019 a pozváni na předání cen v rámci Muzejní noci pod Ještědem v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Autorům nejlepších prací budou uděleny ceny a diplomy. Výsledky soutěže budou umístěny na webové a facebookové stránce Muzea skla a bižuterie.

13. Práce vítězů budou vystaveny ve vestibulu Muzea skla a bižuterie. Autoři prací budou poté kontaktováni a mohou si své dílo odnést.

14. Práce, které nebudou po soutěži vybrány pro výstavu, bude možné si vyzvednout zpět do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.

15. Pořadatelé si vyhrazují právo bezplatně a bez autorského honoráře reprodukovat a publikovat soutěžní práce pro vzdělávací, popularizační a propagační účely.

16. Svou účastí soutěžící zároveň akceptuje pravidla soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely soutěže a jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Účastník má právo na přístup k údajům, na opravu, na výmaz (právo zapomnění), omezení zpracování údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

17. Veškeré informace týkající se soutěže sděluje:

Bc. Milena Zachařová, muzejní edukátorka, tel.: 483 369 021, mob.: 778 702 892,
e-mail: milena.zacharova@msb-jablonec.cz