Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Centrální evidence sbírek muzejní povahy (CES) Ministerstva kultury České republiky zde »

BIŽUTERIE

Podsbírka je tvořena převážně skleněnou a kovovou bižuterií 19. a 20. století, kterou jablonecké muzeum převzalo z původního Městského muzea a regionálních muzeí na Jablonecku, získalo z majetkové podstaty exportních domů, svozy a administrativními převody od bižuterních výrobců. Její součástí jsou i oceněné výrobky z interních soutěží koncernu Jablonecká bižuterie doplněné o exponáty ze soutěží o nejlepší výrobek oboru. Podsbírka je průběžně doplňována o výběr z klauzurních a maturitních prací uměleckoprůmyslových škol v Jablonci nad Nisou a v Železném Brodě. V rámci dlouhodobé spolupráce s firmou Jablonex a.s. získáváme průřezy novými bižuterními kolekcemi. Spolupracujeme též se současnými bižuterními firmami. Typově se podsbírka sestává ze šperků, bižuterie dámské, pánské a dětské, drobných pasířských dekorativních prací, prezentačních prosklených tabel a obrazů z vlastivědných a regionálních průmyslových výstav, prací z jablonecké uměleckoprůmyslové školy (pudřenky, tabatěrky, perořízky, dózy, schránky aj.). Zajímavou kolekci tvoří výrobky z perliček navlékaných na nitě či dráty – dečky, stolní prostírání, záclonky do oken, pohřební věnce.

kolem 1900 Jablonecko Ražené kovové perle kolem 1860 Jablonecko Kov a sklo
Marocké počítadlo
kolem 1900, Jablonecko
Ražené kovové perle
Souprava – náušnice a brož
kolem 1860, Jablonecko
Kov a sklo

SKLENĚNÁ BIŽUTERIE

Podsbírka dokumentuje výrobu skleněné bižuterie od počátku 20. století po současnost. Vznikla v roce 1969 na základě administrativního převodu vzorkovny národního podniku Železnobrodské sklo a je doplňována výrobky obdobného charakteru (v současné době se jedná zejména o produkci firmy Ornela a. s., divize České perličky, Zásada). Podsbírka zahrnuje výrobky ze skla, v některých případech doplněné umělou hmotou či dřevem. Jedná se o náhrdelníky, šatové spony, jehlice, náramky, náušnice, límečky, růžence. Exponáty pocházející z bývalých jabloneckých exportních domů jsou adjustovány na pracovních a nabídkových vzorkových kartách.

Vzorkovnicová karta skleněných náhrdelníků, 1920 Jablonecko  Souprava – náhrdelník
Vzorkovnicová karta
skleněných náhrdelníků,
1920
Jablonecko
 Souprava – náhrdelník

KOVOVÁ BIŽUTERIE

Podsbírka dokumentuje výrobu kovové bižuterie od roku 1918 po současnost. Vznikla v šedesátých letech 20. století vyčleněním z podsbírky bižuterie. Jejím základem se stal převod z majetkové podstaty bývalých exportních domů v Jablonci nad Nisou. Podsbírku doplňují administrativní převody ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století z koncernu Jablonecká bižuterie a dary výrobců. Podsbírku tvoří bižuterie s velkým podílem kovu jako výrobního materiálu, který je doplněn sklem či umělou hmotou. Soubor se skládá z bižuterních souprav dámských (náhrdelník, náramek, náušnice, brož) a dětských (náhrdelník, náramek), devocionálií, prstenů, spon, korunek, čelenek a upomínkových předmětů (flakóny, lžičky). Podsbírka je též průběžně doplňována předměty podchyceném v chronologické evidenci, hliníkovou a litou bižuterií firmy Silka a. s. (zanikla 1998) a novinkami v oboru.

1993 Bižuterie a. s., Jablonec nad Nisou
Souprava – náhrdelník
a náušnice,

1993
Bižuterie a. s.,
Jablonec nad Nisou
Brož,
1930-1940

MEDAILE A PLAKETY

Podsbírka dokumentuje medaile a plakety od 19. století až po současnost. Největší část souboru tvoří předměty z původního Městského muzea v Jablonci nad Nisou, dále převody z uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou, nákupy a dary současných medailérů a výrobních podniků. Podsbírka každoročně narůstá o produkci předních výrobců (Bižuterie Česká Mincovna a Znak Malá Skála), a to formou nákupu za symbolickou hodnotu. Jsou to ucelené kolekce pamětních medailí a plaket za kalendářní rok. Řadu svých medailí zastoupených v podsbírce pravidelně doplňuje Vyšší odborná škola při Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou. Příležitostně je doplňován i historický fond podsbírky ve vazbě na region Jizerských hor.

Medaile – Světová
výstava ve Vídni, 1873
Josef Tautenhayn
Avers: císař František
Josef I.
Cín
Plaketa –
Dominik Biemann, 1976
Jiří Harcuba
Bronz
Medaile – Světová
výstava ve Vídni, 1873
Josef Tautenhayn
Revers: Alegorie

NUMIZMATICKÁ SBÍRKA – MINCE

Podsbírku tvoří mince od období římské říše po současnost. Tvoří ji sbírka jabloneckého exportéra Emila Zimmera (1857–1922), dary, nákupy a nálezy. Významným souborem podsbírky je kompletní sada československých a českých mincí z let 1922–2004. Podsbírka každoročně narůstá formou nákupu za symbolickou hodnotu o kolekci roční výroby pamětních sad, mincí a žetonů firmy Bižuterie Česká Mincovna a. s., která je od roku 1993 mincovnou České republiky.

Mince ČSR – 1 koruna,
1924
Mincovna Kremnica
Mince ČSR – 5 korun,
1929
Tablo mincí
ze sbírky exportéra
Emila Zimmera

UMĚLECKÉ ŘEMESLO

Jádro podsbírky je tvořeno souborem lidového šperku získaného v roce 1965, nákupy historického šperku, šperků ze stříbrnických sympozií při mezinárodních výstavách v Jablonci nad Nisou a nákupy současného autorského šperku. Podsbírku tvoří šperky – v její historické části převážně z drahých materiálů a drahých kamenů, současný autorský šperk v sobě zahrnuje šíři materiálů od stříbra až po preparovanou rybí kůži. Ojediněle jsou zastoupeny trojrozměrné objekty z dílen šperkařů a umělecké fotografie s tematikou šperku. Nové akvizice do podsbírky šperku jsou zaměřeny převážně na výrazné osobnosti současného autorského šperku (dary, nákupy). Podsbírka je doplňována díly autorů vystavujících v prostorách muzea skla a bižuterie formou daru.

Náhrdelník, 19. století
Střední Evropa
Zlacené stříbro,
černý smalt,
pravé perličky a rubín
Náhrdelník, 1987
Marie Uhlířová
Kůže a dřevo

SKLO

Základem podsbírky jsou fondy původního Městského muzea v Jablonci nad Nisou a přírůstky do sbírek v průběhu činnosti muzea skla a bižuterie. Podsbírku lze logicky rozčlenit na dvě části – Historické sklo (od počátků po 1918) a Sklo 20. století, ateliérové sklo a design (od 1918 po současnost). V části Historické sklo je nejstarší předmět datován do 16. století, těžiště podsbírky však spočívá až v období po roce 1800. Významnými celky jsou sklo ze sklárny v Novém Světě, sbírka skla firmy J.&L. Lobmeyr a obecně sklo jizerskohorské provenience. Částečně je též v podsbírce zastoupena produkce skláren v Německu a Francii a její součástí je i kolekce podmaleb s náboženskými motivy (zejména první polovina 19. století). Těžiště části Sklo 20. století, ateliérové sklo a design leží v kolekcích sklářských firem Crystalex Nový Bor a Jablonecké sklárny Desná, sbírce uměleckého skla ze Železnobrodska (Uměleckoprůmyslová škola, pozůstalost Aloise Meteláka aj.). Součástí podsbírky jsou i železnobrodské skleněné figurky (po 1920). Podsbírka zahrnuje i fragment bývalé vzorkovny firmy Gebrüder Feix v Albrechticích (krystalerie) a uměleckou krystalerii. Ze sklářských výtvarníků jsou zastoupeni v průřezu reprezentanti všech generací českého ateliérového skla po roce 1945, ze současných firem Ornela a.s Desná, Moser a.s. Karlovy Vary, Železnobrodské sklo a. s. Železný Brod, Crystalex a. s. Nový Bor aj. Část podsbírky Historické sklo je vhodné doplňovat o předměty, které pomohou v rámci stálé expozice doplnit kontext vývoje sklářské výroby v Čechách. Zároveň je nezbytné do podsbírky získávat předměty, které mají přímou vazbu k regionu Jizerských hor. Totéž obecně platí i pro část podsbírky Sklo 20. století, ateliérové sklo a design, přičemž v případě ateliérového skla je důležité mapovat dění v celém českém sklářství. Osvědčil se způsob získávání předmětů do podsbírky od současných firem a výtvarníků formou daru, případně zvýhodněného nákupu.

Šlikovský svatební pohár, 1612
Sklárna Bedřichov-huťmistr Peter Wander von Grünwald
Sklo malované smalty. Heraldickou malbu provedl pravděpodobně Georg Wander.
Dar Kateřiny z Redernu, rozené Šlikové, k sňatku hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika s Žofií z Oprštorfu.
Portrét neznámého muže / Madonna della Sedia, 1826
Rytec Dominik Biemann, Praha
Broušené a ryté sklo. Nejstarší Biemannova signovaná práce (D.B.1826)
Schránka s flakóny, 1840-1860
Hraběcí Harrachovská sklárna, Nový Svět
Mléčné broušené sklo zdobené zlacením a bižuterními kameny, kovová montura
Flakón, 1950-1951 Umělecké sklo n.p., Nový Bor
Design Ludvika Smrčková, provedení Josef Švec
Broušené a hutně zdobené sklo
Modré oko pyramidy, 1993 Stanislav Libenský – Jaroslava Brychtová
Tavená plastika. Dar autorů do sbírky
Žardiniéra, 1925
Odborná sklářská škola Železný Brod,
Design Alois Metelák, výbrus Josef Pipek.
Broušené sklo. Součást kolekce oceněné Grand Prix na Mezinárodní výstavě moderních a dekorativních umění v Paříži roku 1925

SKLO RIEDEL

Podsbírka je tvořena jak předměty ze vzorkovny firmy Josef Riedel Polubný, zhotovených před rokem 1945, tak výrobky firmy Riedel Austria, Kufstein (po 1970). Nejstarší předměty pochází z druhé poloviny 18. století. Jedná se o podsbírku, která obsahuje jak hotové výrobky tak polotovary. Vedle dutého skla, zejména z druhé poloviny 19. století a 20. století, je její součástí též kolekce svítidel (stojacích lamp a lustrů). Podsbírka je doplněna průřezem výroby nástupnické firmy Riedel Austria, která se věnuje především výrobě luxusního nápojového a upomínkového skla. Vzhledem k jedinečnému charakteru podsbírky je vhodné ji doplňovat o výrobky firmy Josef Riedel před rokem 1945 i nadále. Současná produkce firmy Riedel Austria je pouhým doplňkem, jenž může při výstavě či prezentaci ilustrovat vývojový kontext kdysi největší jizerskohorské sklářské firmy.

Váza a žardiniéra,
1898-1900
Josef Riedel, Polubný
Leptané a zlatem malované sklo
Váza, 1902-1903
Josef Riedel, Polubný
Sklo zdobené kouřovým
listrem, malované zlatem a smalty

KNIHY A ČASOPISY

Nejstarší tisky pochází ze 17. století, převážná část podsbírky pak z 19. a 20. století. Základem sbírky jsou fondy původního Městského muzea v Jablonci nad Nisou, pozůstalost historika Karla R. Fischera a část z původního fondu knihovny Obchodní a živnostenské komory v Liberci a Uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou. Podsbírku tvoří knihy a časopisy, převážně s vlastivědnou, obecně historickou a uměleckohistorickou, sklářskou a bižuterní tematikou. Fond je stále průběžně doplňován. Knihovna je přístupna veřejnosti a to prezenční formou výpůjček.

Ars vitraria experimentalis, 1689
Rytina z titulního listu slavného díla
alchymisty a chemika Johanna Kunckela,
které obsahuje návody
na výrobu různých typů skla
Wiener Werkstätte,
Wiener Werkstätte, 1929
Originální plastickou knižní
vazbu vytvořily Vally Wieselthier
a Gudrun Baudisch

OBRAZY

Nejstarší obrazy pochází z konce 18. století, převážná část podsbírky pak z let 1830–1945 (Čechy, Jablonecko). Základem podsbírky jsou fondy původního Městského muzea v Jablonci nad Nisou. Podsbírku tvoří střelecké a pamětní terče jabloneckého ostrostřeleckého spolku z let 1823–1912, tzv. rychnovská malba (malba na plechu – zejména náboženské motivy), portréty osobností Jablonecka, krajinomalby, zátiší, veduty, výjevy z místního průmyslu. Zastoupeny jsou v prvé řadě díla anonymních jizerskohorských výtvarníků, výjimečně jsou práce signované (Roman Dressler, Eduard Enzmann, Adolf Hemmrich, Rudolf Karasek, Josef Pikora aj.)

Pamětní střelecký štít, 1881
Olejomalba na plátně. „Slavnost při příležitosti sňatku korunního
prince Rudolfa s princeznou Štěpánkou Belgickou dne 10. května 1881“.
Pamětní štít Karla Hübnera ke Královským střelbám ze dne 6. června 1881

GRAFIKA

Nejstarší předměty pochází z počátku 19. století, převážná část podsbírky pak z let 1850–1945 (Čechy, Německo). Jejím základem jsou fondy původního Městského muzea v Jablonci nad Nisou. Podsbírku tvoří zejména kresby, návrhy a diplomy, nejpočetnější kolekci tvoří grafické listy. Zastoupeny jsou v prvé řadě kresby a grafiky jizerskohorských výtvarníků, návrhy a předlohy z jablonecké uměleckoprůmyslové školy, rychnovské malířské školy a odborné školy v Mikulášovicích, grafiky s historizujícími a náboženskými motivy, výstavní diplomy sklářských a bižuterních firem. Sbírka je tříděna podle tematických celků (portréty, zátiší apod.). Protože významnou součást podsbírky tvoří návrhy a výkresy výtvarníků, odborných škol a sklářských i bižuterních firem, které jsou zásadním podkladem pro pochopení principů autorské i průmyslové sklářské tvorby a jsou – v mnoha případech – nedílnou součástí předmětů samých, je třeba soustavně doplňovat zejména tuto část podsbírky.

Čarovná zahrada,kolem 1938
Josef Drahoňovský – návrh, signováno
Váza s rytinou provedenou podle návrhu je součástí podsbírky skla

KNOFLÍKY

Podsbírka dokumentuje knoflíky od 19. století až po současnou výrobu. Je tvořena převodem z podnikového muzea Jabloneckých skláren n. p., z nerealizovaného muzea ve Smržovce, původním fondem Městského muzea v Jablonci nad Nisou, převodem z majetkové podstaty bývalých jabloneckých exportních domů, administrativním převodem bývalé firmy Gebrüder Feix z Albrechtic v Jizerských horách, částí vzorkovny bývalého podniku Silka n. p. a knoflíky soudobých výrobců. Podsbírka je doplňována sortimentem regionálních výrobců knoflíků (dary), historický fond formou nákupu.

Vzorkovnicová karta
skleněných knoflíků, 1898
Wilhelm Klaar, Jablonec nad Nisou
Skleněný knoflík,
lampová práce

KOSTÝMNÍ DOPLŇKY

Podsbírka je tvořena historickými kostýmy a současnou tvorbou oděvních návrhářů spolupracujících na sezónních kolekcích pro firmu Jablonex a.s. Jádrem podsbírky jsou kostýmní doplňky jako např. vějíře, různé typy brýlí, kabelky, rukavice, notýsky, taneční pořádky, držátka na květiny. Podsbírka byla založena v roce 1969 jako pomocná sbírka dokreslující a rozšiřující rámec kmenové sbírky bižuterie o módní vlivy odívání. Sestává z převodů z jiných podsbírek Muzea skla a bižuterie, z převodů z ostatních kulturních institucí, nákupů a darů. Prioritou pro získávání nových přírůstků bude vždy kontext artefaktu k bižuterii či šperku. Pravidelně se tvořící linie výběru ze sezónních kolekcí Jablonex a. s., která je doplňována jabloneckými firmami dává novou tvář této dříve se náhodně tvořící podsbírce. Postupně se buduje celek mapující módní scénu současnosti. Tyto přírůstky muzeum získává na základě dlouhodobé oboustranné spolupráce od Jablonex a. s. formou daru.

Taneční pořádek,
brýle a dámské rukavice, 1850-1900

SACHSOVA SBÍRKA

Podsbírka se sestává ze dvou částí. První je tvořena fragmentem sbírky exportéra Alberta Sachse († 1924), která se do správy muzea dostala v roce 1963 a druhou tvoří administrativní převody a prodeje konkurenčních vzorků z bývalého PZO Jablonex (dnešní Jablonex a. s.). Podsbírku tvoří bižuterie z různých materiálů (skleněná, kovová, plasty, přírodní materiály), dekorativní předměty vyrobené různými etniky (peněženky, boty, panenky). Tato podsbírka se odlišuje od ostatních podsbírek jablonecké bižuterie tím, že jsou do ní zařazeny tzv. konkurenční vzorky. Předpokládáme rozšiřování podsbírky zejména formou darů, a to především na základě spolupráce s firmou Jablonex a. s.

Závěs z jabloneckých perliček,
konec 19. století
Severní Amerika
Domorodá práce
Pás z neúplné páteře hada,
konec 19. století
Dahome-Porto Novo, západní Afrika
Domorodá práce

KOPIE

Podsbírka byla založena pro potřeby nově vznikající stálé expozice muzea v 60. letech 20. století, aby doplnila mezery v exponátech, které muzeum nevlastnilo a nemělo možnost si je zapůjčit. Kopie zahrnují období od pravěku po 18. století, a to převážně ve formě kopií šperků (např. laténský bronzový náramek, náhrdelník z mušlí, bronzová brýlovitá spona, renesanční prsten), ale lze tu nalézt i avarské bronzové kování, bronzový hrot kopí nebo skleněný korál z Lužice.

Přívěsek, 19. století
Střední Evropa
Replika šperku ze 17. století

ZVLÁŠTNÍ SBÍRKY

Nejstarší předměty pocházejí z Evropy a Čech konce 17. století, převážná část podsbírky pak z Jablonecka let 1850–1945. Základem podsbírky jsou fondy původního Městského muzea v Jablonci nad Nisou. Podsbírku tvoří kolekce porcelánu (Evropa, Čechy, Jablonecko), kameniny (Evropa, Čechy, Jablonecko), dále užitkové předměty z kamene, dřeva, kůže a papíru atp., často etnografického charakteru (Čechy, Jablonecko). Součástí podsbírky je též soubor na Jablonecku malovaných porcelánových dýmkových hlaviček, soubor hodinek a hodin včetně sbírky exportéra Emila Zimmera (Evropa, od konce 17. po 20. století) a nábytek (empír, biedermeier, historismus).

Kapesní hodinky, 1690 -1820
Londýn – Paříž
Ukázka ze sbírky exportéra
Emila Zimmera, již daroval muzeu

KOVY

Nejstarší předměty pochází z Čech 17. století, převážná část podsbírky pak z Jablonecka let 1850–1945. Základem podsbírky jsou fondy původního Městského muzea v Jablonci nad Nisou. Podsbírku tvoří cínové nádobí od 17. po 20. století, bronzové odlitky, kovové ryté pasířské raznice, drobné kovové upomínkové předměty a kovové výrobky vzniklé na jablonecké uměleckoprůmyslové škole zejména mezi lety 1918–1950.

Dekorativní cínový talíř, kolem 1900
Firma Jules Bratenau, Paříž (signováno)
Zakoupeno v Paříži roku 1900
pro tzv. Vídeňskou sbírku jablonecké
uměleckoprůmyslové školy.

BIŽUTERNÍ TECHNOLOGIE

Podsbírku tvoří vzorkovnicové karty nejrozmanitějších bižuterních dílů, výlisků, kamenů a dalších komponentů od konce 19. století po současnost, např. jedinečné vzorkovnice se širokou nabídkou zboží exportního domu W. Klaar, archiv dřevěných bižuterních polotovarů firmy Schowanek. Soubor obsahuje bižuterní polotovary ze skla, kovů, dřeva, plastických hmot, textilu, přírodnin. Podsbírka byla vytříděna v 60. letech 20. století ze vzorkovnic bižuterie, které převzalo jablonecké muzeum z majetkové podstaty bývalých exportních domů v Jablonci nad Nisou. Snahou bylo vybudovat přehlednou sbírku technologie skleněné a kovové bižuterie, podle níž bude možno v budoucnu zpracovávat celou rozsáhlou skupinu finálních bižuterních výrobků. Podsbírka je doplňována o dary současných výrobců – vzorkovnice firmy Preciosa a. s., firmy Ornela a. s. a ukázky produkce menších výrobců.

Vzorkovnicová karta polotovarů, 1920-1940
Wilhelm Klaar, Jablonec nad Nisou
Plastická hmota

NÁSTROJE

Nejstarší předměty pochází z Jablonecka prvé poloviny 19. století, převážná část podsbírky pak z let 1900–1960. Základem podsbírky jsou fondy původního Městského muzea v Jablonci nad Nisou. Podsbírku tvoří stroje a nástroje sloužící ke sklářské a bižuterní výrobě (foukání skla, broušení skla, rytí skla, mačkání skla, lisování kovů, rytí kovů). Nejpočetnější je skupina mačkářských kleští. Účelem a smyslem podsbírky nástrojů je možnost doplnění prezentace podsbírek skla a zejména bižuterie o ukázky výrobních technologií.

Hlavice ryteckého stroje,
1850-1900
Severní Čechy
Mosazný korpus s ocelovým vřetenem