Záhlavi akce Trendy.Design.Produkce
VÝSTAVA

Trendy.Design.Produkce

sobota 20. června - neděle 1. listopadu 2020/ hlavní budova

Se zpožděním vyvolaným jarními mimořádnými událostmi bylo v sobotu 20. června zahájeno Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020. Současně se návštěvníkům poprvé nabídla možnost prohlédnout si interiéry unikátní skleněné přístavby ve tvaru skleněného krystalu. Celý projekt zahájila výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE, která ve třech výstavních sálech představuje stovky současných produktů od 80 značek, jež v posledních 3 letech zaujaly na českém trhu. Návštěvníci si z nich formou hlasování mohli vybrat své favority. „Samostatný prostor dostaly poprvé designová svítidla, a to v exkluzivním prostředí naší skleněné přístavby, která se tímto premiérově otevře veřejnosti. Kromě svítidel můžete obdivovat jedinečné zasklení – 243 skleněných desek o celkové ploše 480 m2, každé jiné velikosti a tvaru, bez jediného pravého úhlu. Nenechte si ujít ani úchvatný výhled na panorama jabloneckého Petřína!“, zvala k návštěvě ředitelka Milada Valečková. Od soboty 20. 6. byla přístupná i zábavná rodinná dílna „Hrátky (nejen) se sklem“. 

____________________

Výroba užitkového skla, dekorativních předmětů, svítidel a bižuterie, zhotovených s využitím jakékoliv technologie od ruční práce pro automatickou produkci, stále patří k těm oborům, na které jsme právem hrdí. České republice dokonce patří v rámci Evropské unie zvláštní postavení, když je například pro užitkové sklo doslova zemí zaslíbenou (statisticky se jej zde v poměru ke sklářství jako celku vyrobí zhruba jednou tolik, co u sousedů). Není však jediným státem, kde se sklu daří, proto je naše výstava mezinárodní a představuje nejen české firmy, ale též ty zahraniční, pokud u nás mají obchodní zastoupení nebo stálého agenta. Navíc – zdravá konkurence je nebytnou podmínkou budoucnosti jakéhokoliv oboru lidské činnosti, bez ní člověk leniví, zpomaluje, a pak není divu, že mu ujede každý vlak, který jede kolem. Ze stejného důvodu do projektu patří též inspirativní tvorba vybraných šperkařů.

Výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE je největší pravidelnou výběrovou přehlídkou skla a bižuterie nejen v České republice, ale celé Evropě, když se jí pravidelně účastní desítky účastníků, letos 81 z 8 zemí. Její ambicí je jednou za tři roky představit aktuální tvář oboru s tím, že konkrétní předměty nevybírají kurátoři, ale vystavující. Oni sami přeci nejlépe vědí, co ze své produkce považují za trend, design a produkci. Role kurátora je však přesto důležitá, protože právě on je zodpovědný za výběr účastníků, kdy volí aktivní a kreativní firmy či studia, nikoliv podniky žijící z dávné podstaty, obchodní entity prezentující se jako výrobní, nebo parazity.

Budoucnost skla a bižuterie, a to nejen v České republice, rozhodně netkví pouze v dobrém designu. Ten je pouze střípkem, i když důležitým, v celém procesu, stejně tak jako kvalitní suroviny, kurážní podnikatelé, schopní zaměstnanci, prvotřídní stoje i automaty a v neposlední řadě obchodníci, kteří vědí, co komu prodávat a za jakou cenu. Protože trendy se ze své podstaty mění rychleji nežli zákazníkův vkus, jenž přetrvává leckdy po generace, základem zůstává dokonalý materiál a poctivé řemeslo. Naše výstava je proto nejen oslavou invence designérů, ale i umu technologů a řemeslníků, bez nichž by fantazie návrhářů ztratila křídla.

PhDr. Petr Nový, hlavní kurátor 

 

Jablonecký krystal „rozzářila“ designová svítidla
V rámci výstavy Trendy.Design.Produkce, představující to nejlepší ze skla a bižuterie na českém trhu za poslední tři roky, jsme připravili ve spolupráci s pražským QUBUS DESIGN STUDIEM netradiční instalaci designových svítidel od devíti renomovaných českých značek.

 

Pamětní medaile Trienále 2020Významnou součástí výstavy Trendy.Design.Produkce je udělení cen Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020. Mezi kolekce zúčastněných 80 firem a studií z 8 zemí bylo rozděleno 18 medailí, z nichž část udělila mezinárodní komise a druhou partneři akce a veřejnost, která mohla po celou dobu výstavy hlasovat přímo v sálech.

Partneři Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020:
Ministerstvo kultury České republiky, Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad Nisou, Nadace Preciosa a Messe Frankfurt.
Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Projektu poskytli záštitu:
Lubomír Zaorálek, ministr kultury; Martin Půta, hejtman Libereckého kraje; Jiří Čeřovský, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou; Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Svaz výrobců skla a bižuterie

 

Ohlasy v médiích: