VÝSTAVA

OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE IX.
UČITELÉ VE ŠKOLE I PO ŠKOLE

Záhlavi akce OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE IX. UČITELÉ VE ŠKOLE I PO ŠKOLE
19. října 2012 – 4. ledna 2013/ Galerie Belveder

Vernisáž 18. října 2012 v 17 hodin, Galerie Belveder.

Deváté pokračování regionálně-historického výstavního cyklu Otcové města Jablonce je věnováno tématu školství. Výstava ukazuje, jak se proměnil život učitelů, jejich práce, postavení ve společnosti i zájmy od konce 18., do počátku 20. století. Představuje učitele jako nadšené účastníky spolkového života a organizátory osvětových akcí, ale také jako literáty nebo badatele.

První zmínky o působení učitele v Jablonci najdeme až na konci 17. století. S rozvojem města se pak rozšiřovaly i školy.  Ohromný rozkvět zaznamenalo zdejší školství během století devatenáctého. „Zatímco na jeho počátku zde byla jediná škola, která dokonce ani neměla samostatnou budovu, na jeho konci stálo v Jablonci několik výstavných budov nižších škol, ale také škola odborná, obchodní akademie a reálné gymnázium“, řekla kurátorka výstavy Jana Mezerová.

Učitelé z těchto škol vychovávali a vzdělávali místní děti a mládež, vedle toho se však také významně podíleli na veřejném životě. Někteří zastávali významné funkce ve svém oboru nebo v samosprávě, jiní se věnovali literatuře nebo třeba přírodovědnému bádání.

Výstava Otcové města Jablonce IX.  je proto věnována nejen historii jabloneckého školství, ale také osudům vybraných jednotlivců z řad učitelů. Některým z nich, například Adolfu Liliemu nebo Karlu R. Fischerovi, jsme se již v našem regionálně-historickém cyklu věnovali. Rádi bychom však návštěvníkům Galerie Belveder představili další, neméně zajímavé osobnosti. Například dlouholetého ředitele dívčí školy Johanna Gangla, hudebníka Donata Woperschalka, spisovatele Heinricha Pindtera, známého pod pseudonymem Heinrich Egalis, Aloise Richtera, který se zabýval meteorologickým pozorováním a další jejich kolegy, jejichž jména jsou spjata s dějinami města Jablonce nad Nisou.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad Nisou
T: + 420 483 310 947 / F: + 420 483 369 012
E: info@msb-jablonec.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
čtvrtek – neděle 13.00 – 17.00