Záhlavi akce Miluše a René Roubíčkovi – Jen my dva
VÝSTAVA

Miluše a René Roubíčkovi – Jen my dva

10. června - 30. října 2022/ hlavní budova

Sklo, které nestárne – Miluše a René Roubíčkovi – 100 / Glass that never ages – Miluše Roubíčková and René Roubíček – 100

Naše muzeum připravilo společně s firmou Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova a dcerami manželů Roubíčkových unikátní dvojvýstavu připomínající 100. výročí narození výjimečných osobností českého uměleckého sklářství.

Projekt nazvaný jednoduše MILUŠE & René Roubíčkovi – 100 tvoří dvě výstavy připravené na míru prostorám, v nichž budou prezentovány. „Přínos manželů Roubíčkových nejen českému, ale i světovému sklářství je výjimečný. Proto jsme se rozhodli pojmout výjimečně i představení jejich děl veřejnosti rovnou na dvou výstavách. Se sklářem Jiřím Pačinkem oba dlouhá léta spolupracovali, je tedy logické, že jsme se dohodli na vzájemné spolupráci,“ uvedla ředitelka našeho muzea Milada Valečková.

V „krystalu“ jabloneckého muzea je k vidění výstava nazvaná Jen my dva, Křišťálový chrám v Kunraticích nabídne expozici Setkání. Díky spolupráci s rodinou výtvarníků, dcerami Michaelou Lesařovou–Roubíčkovou a Renatou Roubíčkovou, na nich návštěvníci neuvidí díla z muzejních či galerijních sbírek, ale známé i méně známé práce přímo z ateliérů autorů. Jiří Pačinek pak zhotovil se svým týmem pro výstavu v Křišťálovém chrámu rozměrný lustr z hutního skla podle návrhu Reného Roubíčka.

Koncepci projektu i jednotlivé výstavy kurátorsky připravil Petr Nový z jabloneckého muzea. „Každá z nich bude mít svůj vlastní příběh a jinou atmosféru. Díla manželů Roubíčkových jsou navíc ve všech odhledech nadčasová. Měli fantazie na několik životů. Dokazovali, že díky sklu je možné nezestárnout. Doufáme, že jako živá voda zapůsobí jejich díla i na návštěvníky,“ poznamenal. „Rád bych také poděkoval Michaele Lesařové–Roubíčkové, bez jejíž pomoci by tento projekt nikdy nemohl vzniknout“, dodává Nový.

Slavnostní zahájení projektu se uskutečnilo ve čtvrtek 9. června. Více zde»

Obě výstavy bude možné navštívit od 10. června, v Jablonci nad Nisou až do 30. října, do Kunratic je možné zavítat do 28. srpna letošního roku. Projekt je součástí oslav Mezinárodního roku skla 2022.

The Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou in collaboration with Pačinek Glass in Kunratice u Cvikova and the daughters of the Roubíček family have jointly mounted a unique double exhibition commemorating the 100th anniversary of the birth of these exceptional figures in Czech glassmaking.

The project, entitled simply MILUŠE ROUBÍČKOVÁ & RENÉ ROUBÍČEK – 100, consists of two exhibitions tailored to the spaces in which they will be displayed. “The Roubíček family’s contribution to Czech and international glassmaking is exceptional. We have therefore taken the unusual decision to introduce their works to the public at two exhibitions at once. Both of them collaborated with glassmaker Jiří Pačinek for many years, so it is logical that we agreed on reciprocal cooperation,” said Museum director Milada Valečková.

In the Jablonec Museum “Crystal” visitors will be able to see an exhibition entitled Just We Two, while the Crystal Temple in Kunratice will offer an exhibition entitled Meeting. Thanks to collaboration with the artists’ children, daughters Michaela Lesařová–Roubíčková and Renata Roubíčková, visitors will be introduced to works not drawn from museum or gallery collections, but to well-known and lesser-known works directly from the artists’ studios. For the exhibition in the Crystal Temple, Jiří Pačinek and his team have created a large blown glass chandelier designed by René Roubíček.

The concept of the project and the individual exhibitions were curated by Petr Nový from the Jablonec Museum. “Each exhibition will tell its own story and have a different atmosphere. Moreover, Miluše Roubíčková and René Roubíček’s works are in every respect timeless. They had fantasies that were enough for several lifetimes. They demonstrated that glass could make it possible never to grow old. We hope that, just like living water, their works will also impress visitors,” he remarked. “I would also like to thank Michaela Lesařová–Roubíčková, without whose help this project would never have been possible,” Nový added.

Both exhibitions will be open to the public from 10 June, in Jablonec nad Nisou until 30 October, and in Kunratice u Cvikova until 28 August this year. The project is part of the celebrations of the International Year of Glass 2022.

Partneři projektu / Project Partners: Ministerstvo kultury ČR / Ministry of Cultury CR

Partneři muzea / Museums Partners: Liberecký krajStatutární město Jablonec nad NisouCrystal ValleyNadace PreciosaCzechglasscompetenceIYOG