VÝSTAVA

DVĚ ZEMĚ – DVA DOMOVY – DVĚ INSPIRACE

Záhlavi akce DVĚ ZEMĚ – DVA DOMOVY – DVĚ INSPIRACE
22. října 2011 – 1. dubna 2012/ hlavní budova
Sklo, plastiky, obrazy Milana Vobruby

V pátek 21. října 2011 byla za přítomnosti autora slavnostně zahájena bilanční výstava skla a obrazů švédského výtvarníka českého původu Milana Vobruby (*1934). Perličkou vernisáže bylo vystoupení houslisty Jaroslava Svěceného. Součástí vernisáže byl rovněž křest publikace – monografie Milana Vobruby a jeho komentovaná prohlídka výstavou.

Výstava vypovídá o autorově vztahu a přístupu k materiálu a konfrontuje se s odlišností českého a švédského výtvarného prostředí. Výstavu doprovází barevný katalog. K výstavě je také připravena samoobslužná tvůrčí dílna, která hravou formou aktivuje k výtvarné tvorbě dětské i dospělé návštěvníky.

O autorovi:

Akademický sochař Milan Vobruba pochází z Třemošnice, vystudoval pražskou VŠUP a poté pracoval jako designér ve sklárně Lenora na jihu Čech. Jeho skleněná díla nechyběla na světových výstavách EXPO 58 v Bruselu a EXPO 67 v Montrealu. V roce 1968 emigroval z Československa do Švédska, kde se rychle prosadil. Jako návrhář sklárny Reimyre Glasbruk vyvinul unikátní moderní hutní zušlechťovací techniku rozvíjející estetický odkaz antického skla. Trvalo však tři desetiletí, než technika nazvaná ALEPPO doznala své konečné podoby. Receptury nebyly zveřejněny a jsou dodnes rodinným tajemstvím.

V roce 1978 si Vobruba založil vlastní sklárnu v Gusumu ve Valdemarsvikské komuně, kterou

provozuje dosud. Stěžejním programem sklárny je od počátků využití ALEPPO techniky nejen ve spojení s designem užitkového a dekorativního skla, ale i její využití ve volné umělecké tvorbě. Dvakrát byl oceněn rámci prestižní akce umělec roku (1981, 1982). V roce 1987 založil své druhé sklářské studio spojené s galerií v severoněmeckém městě Munsteru, kde získal obdivnou přezdívku „Český Viking“.

Výrazná jinakost Vobrubovy sklářské tvorby ve srovnání s výtvarnými kolegy z rodné země tkví zejména ve zcela odlišném výtvarném přístupu vycházejícím z nového prostředí a jiných technologických možností. Jeho sklářské dílo s vyzrálým ustáleným autorským rukopisem, je již dlouhá léta ve světovém sklářském kontextu snadno rozpoznatelné, ať již se jedná o fantazijní krajiny barev nebo hravé naivistické figurální a ornamentální kresby blízké folklornímu umění a umění exotických národů, jež se projevují zejména ve virtuózně zvládnuté malbě na skle.

Jen sklo však Milanovi Vobrubovi k vyjádření všech výtvarných fantazií nestačí. Je v tomto ohledu renesančním typem umělce, kterého dokáže materiál upoutat, ale nikoliv spoutat. Vedle realizací ve skle proto vytváří obrazy s figurálními nebo snovými přírodními kompozicemi zachycujícími podstatu dané chvíle. Vzniká množství kreseb, akvarelů a olejů, tvůrčím objemem naprosto srovnatelných s jeho sklářskou tvorbou.

Kosmopolita Milan Vobruba, jež ve své tvorbě reprezentuje tři země Švédsko, Německo a Čechy, představil od roku 1967 své práce na desítkách samostatných výstav v Evropě, Japonsku, USA, a je jimi zastoupen v řadě uměleckých kolekcí evropských galerií, muzeí a soukromých sbírek

 

Partneři projektu

Velvyslanectví Švédska v České republice

Valdemarsvikská komuna, Švédsko

Pražská galerie českého skla

Nápojová ambulance JEDE, Level, s.r.o.

Sklář a keramik

www.czechdesign.cz

www.designcabinet.cz