AKCE

Dny lidové architektury

Záhlavi akce Dny lidové architektury
13. - 14. července 2019/ Kristiánov

V letošním roce se uskuteční již 7. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Tradice vznikla v roce 2013 akcí Rok lidové architektury, která upomínala na 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku. Na základě příznivých ohlasů se každý rok v období kolem data narození Jakuba Bursy (21. července) konají Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Letošní ročník je v Libereckém kraji výjimečný spojením Dnů lidové architektury 2019 s celoroční akcí zaštítěnou Národním památkovým ústavem „Gallasové/Clam-Gallasové, noblesa severních Čech“, neboť jeden z významných představitelů rodu, hrabě Kristián Clam-Gallas, byl velkým podporovatelem a často i spoluzakladatelem sklářských hutí i celých osad v Jizerských horách. Pozůstatky těchto osad často představují významné stavby pojizerské lidové architektury.

Ne jinak je tomu i na místě  bývalé sklářské osady na Kristiánově – na Liščí boudě, kde jsme se zapojili do programu  konání Dnů lidové architektury  a ve dnech 13. – 14. července bude v časech mezi 10 až 17 hodinou připraven doprovodný program pro návštěvníky.

Bývalá sklářská osada je pojmenována po jednom ze svých zakladatelů, hraběti Kristiánu Clam-Gallasovi. Tento představitel jednoho z nejvýznamnějších severočeských šlechtických rodů výrazně podporoval rozvoj sklářství. Mimo Kristiánova nechal např. založit i sklářskou huť na Nové Louce. Po jejím zániku odkoupili Clam-Gallasové bývalý panský dům a nechali ho přestavět na lovecký zámeček. Dnes je objekt znám jako Šámalova chata. V rámci celoroční akce Gallasové/Clam-Gallasové, noblesa severních Čech, můžete navštívit i další veřejně běžně nepřístupná sídla, které tento významný rod vlastnil.

 

Partnery akce jsou:
Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj, portál ProPamátky, Spolek přátel muzea, Hit Rádio FM