Záhlavi akce Designová 10° a REFLEXE
VÝSTAVA

Designová 10° a REFLEXE

pátek 20. listopadu 2020 - neděle 5. září 2021/ hlavní budova

DESIGNOVÁ 10°
SKLO, BIŽUTERIE, ŠPERK 2010–2019

Výstava Designová 100 mapuje jedno desetiletí akvizičních aktivit Muzea skla a bižuterie v oblasti současného designu. Zcela zásadní je při doplňování sbírky komunikace kurátorů s výrobci, prodejci a návrháři, jejímž výsledkem jsou nejen nákupy, ale zejména dary prezentované běžně ve stálých expozicích, které jsou díky tomu aktuální. Jablonecké muzeum proto rozhodně není jen místem určeným k dokumentaci a představování toho „co bylo“, ale skutečným mostem mezi minulostí a současností, kde je každý z těchto pilířů stejně důležitý.

Muzeum skla a bižuterie, navazující na sbírkovou instituci založenou v roce 1904, je od roku 2003 státní organizací zřizovanou Ministerstvem kultury České republiky. Celostátní působnost v oborech bižuterie a skla však mělo již mnohem dříve (1961 / 1977). I díky tomu v současné době spravuje největší kolekci bižuterie na světě (více než 12 milionů kusů) a jednu z největších evropských veřejných sbírek skla (více než 10 tisíc evidenčních čísel a zhruba 16 tisíc kusů vánočních ozdob). Jejich významnou součástí je samozřejmě design v širokém rozpětí od běžného spotřebního zboží po limitované kolekce a prototypy.

Hlavním dlouhodobým výstavním projektem muzea je Mezinárodní trienále skla a bižuterie, s kořeny v roce 1998 (původně pod názvem Oděv a jeho doplněk), v současné době největší bilanční oborová nekomerční přehlídka trendů a novinek v Evropě. Základní součástí projektu je výstava jednoduše nazvaná Trendy.Design.Produkce věnovaná aktuálnímu designu skla, bižuterie a šperku. Vybrané exponáty z Trienále poté účastníci darují do sbírky, za což jim patří velké uznání. Zejména díky jejich vstřícnosti je dnes sbírka současného designu skla, bižuterie a šperku jabloneckého muzea nejkomplexnější v České republice, a jediná v zemi, která se systematicky věnuje i mapování zahraniční produkce. Rozhodli jsme se proto představit reprezentativní výběr ze stovek předmětů, které jsme do muzea získali v posledním desetiletí, ať již v rámci Trienále nebo dalších projektů. Protože je za co děkovat i čím se chlubit.

 

REFLEXE
Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice

Podstata úspěchu české sklářské tvorby vždy vycházela nejen z estetických kvalit, ale též z její otevřenosti novým podnětům. Odtud po polovině 20. století pramenil i zrod ambice vytvářet ze skla artefakty, objekty volného umění, sochy, obrazy či prostorové instalace. Čeští výtvarníci, v čele se Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou, René Roubíčkem, Vladimírem Kopeckým či Václavem Ciglerem, v tomto usilování, které je dnes globálně respektovanou součástí umělecké scény, sehráli iniciační roli. Mezinárodní ohlas získali díky účasti na světových výstavách v Bruselu, Montrealu a Ósace. Nezbytnou součástí jejich úspěchu byli excelentní sklářští řemeslníci, kteří dokázali abstraktní vize přenášet do konkrétního materiálu. České umělecké sklo se díky tomuto šťastnému spojení stalo magnetem nejen pro teoretiky, muzea, galerie a soukromé sběratele po celém světě, ale i zahraniční výtvarníky. K jeho popularizaci též významně přispěly časté lektorské pobyty českých sklářských umělců na prestižních školách v Evropě, USA či Japonsku.

Postupně se dnešní Česká republika stala oázou vyhledávanou poutníky mluvícími všemi jazyky, kteří zde hledali a našli studnu s vodou, jež uhasila jejich žízeň po poznání. Cizinci studují na zdejších školách, zadávají zde realizaci svých děl, někteří se tu i na čas nebo nastálo usadili. Každý z nich si s sebou samozřejmě přinesl vlastní kreativní představy a specifický kulturní kontext. Syntéza s českou uměleckou a řemeslnou tradicí pak činí jejich tvorbu jedinečnou. Jde o unikátní tvůrčí reflexi překračující přirozené i umělé hranice, z níž v teoretické i praktické rovině těží obě strany – zahraniční výtvarník i české sklářství.

Setrvalý zájem zahraničních tvůrců o české sklářské umění, a jeho výrobní zázemí, je dokladem životnosti a aktuálnosti. Není to zastřená hudba minulosti, jíž nostalgicky naslouchá pár pamětníků, ale živelný a mnohovrstevnatý proud tónů, který stále dokáže strhnout a uchvátit mnohé. Je to zásluhou jak českých umělců-pedagogů a popularizátorů, tak českých sklářů-řemeslníků, jež jsou klíči k úspěchu, alfa i omega přítomnosti a budoucnosti. Umí totiž mnohem více nežli se jen výtečně vypořádat se svěřenými úkoly, ať již přicházejí z kteréhokoliv konce planety – dokáží plnit sny.

PhDr. Petr Nový
hlavní kurátor projektu

 

Výstavy se konají v rámci projektu Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020.

Partneři Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020:
Ministerstvo kultury České republiky, Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad Nisou, Nadace Preciosa a Messe Frankfurt.
Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Projektu poskytli záštitu:
Lubomír Zaorálek, ministr kultury; Martin Půta, hejtman Libereckého kraje; Jiří Čeřovský, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou; Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Svaz výrobců skla a bižuterie