REFLEXE

100 

Popis

Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice/Foreign glass artists working in the Czech Republic

Postupně se dnešní Česká republika stala oázou vyhledávanou poutníky mluvícími všemi jazyky, kteří zde hledali a našli studnu s vodou, jež uhasila jejich žízeň po poznání. Cizinci studují na zdejších školách, zadávají zde realizaci svých děl, někteří se tu i na čas nebo nastálo usadili. Každý z nich si s sebou samozřejmě přinesl vlastní kreativní představy a specifický kulturní kontext. Syntéza s českou uměleckou a řemeslnou tradicí pak činí jejich tvorbu jedinečnou. Jde o unikátní tvůrčí reflexi překračující přirozené i umělé hranice, z níž v teoretické i praktické rovině těží obě strany – zahraniční výtvarník i české sklářství.

Over time, what is now the Czech Republic became an oasis sought out by pilgrims that spoke all languages, looking for and fi nding here a well with water to quench their thirst for knowledge. Foreign nationals study at schools here, have their works made here. Some have even settled here for a while, or for good. Each of them naturally brings with them his or her own creative ideas and a specific cultural context. Synthesis with the Czech tradition of art and craft then makes their work quite unique. This is a singular creative reflex that transcends natural and artistic boundaries, from which both sides – the foreign artists and Czech glassmaking – profit at a theoretical and practical level.

Vydavatel / Publisher: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Kurátoři / Curators: PhDr. Petr Nový-Dagmar Havlíčková

ISBN: 978-80-86397-37-5

Rok vydání : 2020

Grafika / Graphics: David Matura

Tisk / Print: Unipress, spol. s r.o., Turnov

Texty / Texts: česky, anglicky

Fotografie / Photo: Barevné

Počet stran / Page count: 28 stran

Rozměry / Dimensions: 235 mm x 205 mm

Hmotnost / Weight: 200g

Další informace

Hmotnost 0.2 kg
Rozměry 24 × 20 × 1 cm