Trendy.Design.Produkce

250 

Popis

Výstava Trendy.Design.Produkce je největší pravidelnou výběrovou přehlídkou skla a bižuterie nejen v České republice, ale celé Evropě, když představuje desítky účastníků, letos 80 z osmi zemí. Její ambicí je jednou za tři roky představit aktuální tvář oboru s tím, že konkrétní předměty nevybírají kurátoři, ale vystavující. Oni sami přeci nejlépe vědí, co ze své produkce považují za trend, design a produkci. Role kurátora je však přesto důležitá, protože právě on je zodpovědný za výběr účastníků, kdy volí aktivní a kreativní firmy či studia, nikoliv podniky žijící z dávné podstaty,
obchodní entity prezentující se jako výrobní, nebo parazity.

The Trends.Design.Production exhibition is the largest regular select show of glass and costume jewellery in the Czech Republic and Europe alike, with dozens taking part, this year 80 from eight countries. The aim is to pres- Trends.Design.Production the current face of the industry once every three years, in that the curators do not choose the objects, but the exhibitors themselves. After all, they know best what parts of their production to consider trend, design and production. The role of the curator is important too, however, because it is he or she that is responsible for choosing the participants, selecting active and creative companies or studios and not enterprises that live on the past, commercial entities that present themselves as manufacturers or parasites.

Vydavatel / Publisher: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Hlavní kurátor projektu / Project Chef Curator: PhDr. Petr Nový

Kurátoři / Curators: PhDr. Petr Nový (Sklo, Glass); Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, (Bižuterie / Costume Jewellery); PhDr. Kateřina Nora Novákovám OhD. (Šperk / Jewellery)

ISBN: 978-80-86397-33-7

Rok vydání : 2020

Grafika / Graphics: David Matura

Texty / Texts: česky, anglicky

Fotografie / Photo: Barevné

Počet stran / Page count: 188 stran

Rozměry / Dimensions: 235 mm x 205 mm

Hmotnost / Weight: 650g

Další informace

Hmotnost 0.65 kg
Rozměry 2 × 24 × 21 cm