Současnost

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle zákona č. 122/2000 Sb., zajišťuje standardy územní, časové, ekonomické a fyzické dostupnosti.

V roce 2023 to činí konkrétně tak, že:

  • Ve stálých expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století a Svět zázraků zpřístupňuje veřejnosti významné sbírkové předměty z depozitu muzea. Sklářská osada Kristiánov připomíná ve své expozici historii sklářství obce Kristiánova v Jizerských horách.
  • Česká televize i Český rozhlas ve svých pořadech propaguje muzejní expozice, výstavy, akce a muzejní programy.
  • Sbírkové předměty a nové poznatky prezentuje muzeum ve svých výstavách (viz. kapitoly výstavy a archiv výstav).
  • Pro veřejnost připravuje muzejní programy a doprovodné akce vycházející z odborného zaměření muzea na bižuterii a sklo. (viz. kapitoly akce, archiv akcí a muzeum dětem.)
  • Všechny sbírky a podsbírky muzea včetně časopisů a knih jsou zaregistrovány v Centrální evidenci sbírek. Kurátoři muzea postupně evidují jednotlivé sbírkové předměty v programu Demus, pořizují fotodokumentaci, aby mohli v následujících letech nabídnout pohled do depozitářů pomocí elektronických vstupů připravených ve stálých expozicích.
  • Muzeum od 1. ledna 2005 provozuje veřejnou knihovnu se specializovaným fondem, o kterou projevují zájem žáci a studenti škol, odborná veřejnost i návrháři z bižuterních a sklářských firem.
  • Expozice, výstavy a programy jsou poskytovány úplatně. Na vstupném zvýhodňuje děti 6 – 15 let, studenty do 26 let, seniory 65+, držitele průkazů ZTP, rodiny s dětmi, smluvní partnery, členy Spolku přátel MSB včetně doprovodu (výše vstupného viz kapitola návštěvnické informace).
  • Zcela zdarma umožňuje vstup do muzea dětem do 6 let, členům Asociace muzeí a galerií a Zväzu múzeí na Slovensku, držitelům průkazů ICOM, zaměstnancům Ministerstva kultury ČR a jeho příspěvkových organizací (mimo NPÚ a NG Praha) po předložení zaměstnanecké karty s nálepkou MK, zaměstnancům muzea a jejich rodinným příslušníkům, průvodcům cestovních kanceláří, držitelům Českého národního průkazu průvodce, pedagogickému dozoru školních skupin (max. 1 osoba na 5 dětí, speciální školy 1 osoba na 2 děti), držitelům průkazů ZTP/P s doprovodem, školním skupinám ZTP včetně doprovodu, skupinám z dětských domovů, středním a vysokým školám z ČR věnujícím se oborům skla, bižuterie či šperku.
  • V hlavní budově umožňuje bezbariérový vstup a pohyb po muzeu také imobilním návštěvníkům.
  • Podrobné informace o uvedených i dalších poskytovaných veřejných službách a jejich dostupnosti se lze dozvědět na www.msb-jablonec.cz

 

Zřizovací listina

Aktuální Zřizovací listina je dokument vydaný dne 26. září 2017 Ministerstvem kultury ČR.

Organizační schéma muzea

Schválený rozpočet muzea na rok 2022

Interní protikorupční program MSB

Profesní etický kodex ICOM pro muzea

Profesní etický kodex ICOM pro muzea je referenčním nástrojem ICOM pro muzea a jejich pracovníky, který stanoví minimální normy chování a profesionálního jednání. Členstvím v ICOM se každý člen této organizace zavazuje k dodržování tohoto kodexu.

Poradní orgány a poradci muzea

V souvislosti s realizací opatření Strategie vlády v boji s korupcí na období 2013 a 2014 uvádíme přehled všech poradců a poradních orgánů, které Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou využívá.

Střednědobá koncepce rozvoje Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na léta 2019-2024

Střednědobé koncepce rozvoje jsou zpracovávány jako nástroj řízení organizace k naplňování předmětu hlavní činnosti vymezeného zřizovací listinou.

Střednědobá koncepce sbírkotvorné činnosti 2021-2026

 

 

ARCHIV DOKUMENTŮ

 

Střednědobá koncepce sbírkotvorné činnosti 2015-2020

Střednědobá koncepce rozvoje Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na léta 2015-2018

Střednědobá koncepce rozvoje Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na léta 2012-2014