INGRID – VÍCE NEŽ JEN ZNAČKA


INGRID – MORE THAN JUST A BRAND / INGRID – MEHR ALS EINE MARKE. HEINRICH HOFFMANN – CURT SCHLEVOGT

Umělecká krystalerie se v Jizerských horách zrodila po polovině dvacátých let 20. století pod vlivem veleúspěšné produkce lisovaného skla Francouze René Laliquea. Brzy zde však získala – díky péči firem a invenci designérů často zvučných jmen – svou osobitou tvář. Zrodil se fenomén, jenž je dodnes výkladní skříní české sklářské produkce, ceněný estetiky a vyhledávaný zákazníky. Synonymem tohoto úspěchu je kolekce INGRID jablonecké firmy Curt Schlevogt, jejíž součástí se v třicátých letech 20. století staly i některé výrobky firmy Heinrich Hoffmann. Dokladem nadčasovosti vzorů je též nepřetržitá výroba řady z nich až do současnosti.

Publikace vůbec poprvé představuje odborné i laické veřejnosti výběr z největší muzeální a soukromé sbírky umělecké krystalerie jabloneckých firem Hoffmann a Schlevogt. Přináší dosud neznámé skutečnosti a vyvrací řadu tradovaných omylů. Detailně se věnuje způsobu identifikace a určení doby vzniku jednotlivých předmětů.


INGRID – MORE THAN JUST A BRAND

Artistic crystalware was born in the Jizera Mountains in the second half of 1920s under the influence of the extremely successful molded glass production of the Frenchman René Lalique. Thanks to the dedication of companies and the creativity of renowned designers, it quickly gained popularity. It was the birth of a phenomenon which has remained, until present day, the “display window” of Czech glass production. The collection called Ingrid, produced by the Jablonec company Curt Schlevogt, is the synonym of this success. Some products made by the Heinrich Hoffmann company in the 1930s are also a part of this collection. Continuous fabrication of many designs till present day proves their timelessness.

For the first time, this book brings to the attention of specialists as well as amateurs selections from the biggest museum and private artistic crystalware collection of Jablonec-based companies Hoffmann and Schlevogt. It reveals some previously unknown facts and corrects many frequently published errors and misconceptions. It provides details regarding identification, production dates and location of particular objects.


INGRID – MEHR ALS EINE MARKE. HEINRICH HOFFMANN – CURT SCHLEVOGT

Die künstlerische Kristallerie wurde im Isergebirge in der zweiten Hälfte der Zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts unter dem Einfluss der erfolgreichen Pressglasproduktion des Franzosen René Lalique geboren. Sie gewann jedoch bald - dank der Unterstützung von Firmen und Inventionen oft namhafter Designer - ihren einzigartigen Charakter. Es entstand ein Phänomen, das bis heute ein Schaufenster der tschechischen Glasproduktion darstellt - von Ästheten geschätzt und von Kunden gesucht. Ein Synonym für diesen Erfolg ist die Kollektion „INGRID“ der Gablonzer Firma Curt Schlevogt, zu deren Bestandteil in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts auch einige Produkte der Firma Heinrich Hoffmann wurden. Beweis für die Zeitlosigkeit der Muster ist die ununterbrochene Produktion einiger Modelle bis zur heutigen Zeit.

Die Publikation präsentiert der Fachwelt sowie den Sammlern und Laien erstmals eine Auswahl der größten Museumssammlung und der größten Privatsammlung (Wien) der künstlerischen Kristallerie der Gablonzer Firmen Hoffmann und Schlevogt. Es werden bisher unbekannte Tatsachen veröffentlicht und zahlreiche überlieferte Irrtümer widerlegt. Sie widmet sich ausführlich der Identifizierung und Zeitbestimmung einzelner Gegenstände

 

Autor: Petr Nový

ISBN: 978-80-86397-14-6

Vydavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Rok vydání: 2012

Texty: česky, anglicky, německy

Fotografie: barevné

Počet stran: 156

Rozměr: 240 x 212,2 mm

Hmotnost: 870 g

Cena: 390,00 CZK | €15.15 | $16.51

Loading Aktualizuji košík...
0
produktů ve vašem košíku
Celkem:   0,00 CZK
€0
$0
detaily
Váš nákupní košík je prázdný.

Prohlédnout obchod