Dva v jednom / Two as one


České a slovenské sklo společně tvoří symfonickou báseň o dvou větách dvě výrazné kapitoly evropského sklářství, na které můžeme být právem hrdí. Jeho historie i současnost je nejen zajímavým kulturně-historickým tématem, ale i badatelskou výzvou. Jde o příběhy, které se sice prolínají, ale nikdy zcela nepropojí. Každý z nich má svou vlastní podstatu, a to i v období existence Československa. Název "Dva v jednom" proto odkazuje nejen na blízké sousedství Česka a Slovenska v srdci Evropy, ale i na společný stát právě při vědomí souvztažností a odlišností, jež zůstaly zachovány nehledě na společensko-politické poměry. Přestože text se zabývá českým a slovenským designem skla obecně, pro obrazovou část  jsme zvolili výhradně nápojové sklo, protože právě v této oblasti se obě země historicky nejvýrazněji doplňovaly a ovlivňovaly.

České a slovenské sklo spoločne tvoria symfonickú báseň o dvoch vetách, dve výrazné  kapitoly európského sklárstva, na ktoré móžeme byť právom hrdí. Jeho história aj súčasnosť sú nielen zaujímavou kultúrno-historickou témou, ale aj badateľskou výzvou. Ide o príbehy, ktoré sa síce prelínajú, ale nikdy sa úplne nespoja. Každý z nich má svoju vlastnú podstatu, a to aj v období existencie Československa. Názov "Dva v jednom" preto odkazuje nielen na blízke susedstvo Česka a Slovenska v srdci Európy, ale aj na spoločný štát práve s vedomím súvztažnostií a odlišností, ktoré zostali zachované odhliadnuc od spoločonsko-politických pomerov. Hoci sa text zaoberá českým a slovenským dizajnom skla vo všeobecnosti, pre obrazovú časť sme zvolili výhradne sklo nápojové, pretože práve v tejto oblasti sa obe krajiny historicky najvýraznějšie doplňali a ovplyvňovali.

Czech and Slovak glass together form a symphonic poem, consisting of two sentences - of two significant chapters of European glassmaking that we can be rightfuly proud of. The history of glassmaking is not only interesting from the cultural and historical point of view, but it is also a challenge for the scientist community. It deals with the stories that intermingle , yet never fully unite. Every story has its own essence, which was present even in the period of existence of Czechoslovakia. Therefore, the tittle "Two as one" then refers to the close neighbourhood od Czechia and Slovakia in the heart of Europe. It also refers to the united state, with the sense of correlation as well as divergence that remained untouched in spite of cultural and political conditions. Due to the fact that the whole text focusses on Czech and Slovak glass in general, for the image part of the book, we selected mainly the examples of everage glas, because it was this area, where bouth countries historically and most significantly influenced and complemented each other.

 

Autoři/Authors: PhDr. Petr Nový, Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., doc. Mgr. art Patrik Illo

ISBN: 978-80-86397-31-3

Vydavatel /  Publisher: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Rok vydání / /Year of issue: 2018

Texty / Texts: česky, slovensky, anglicky

Fotografie / PhotosBarevné

Počet stran / Number of pages: 336 stran

Rozměry / Dimensions: 235 (š) x 205 (v)

Hmotnost / Weight: 1500 g

Cena: 600,00 CZK | €23.31 | $25.4

Loading Aktualizuji košík...
0
produktů ve vašem košíku
Celkem:   0,00 CZK
€0
$0
detaily
Váš nákupní košík je prázdný.

Prohlédnout obchod