Historie budovy v Mlýnské ulici

Jeden z nejstarších pozdně barokních domů v Jablonci nad Nisou. Budova byla postavena v části zvané Horní Jablonec při cestě s historickým názvem Mlýnská ulice. O její existenci svědčí zápis v gruntovní knize z roku 1793, kdy patřila sedláku a zároveň hornojabloneckému rychtáři Josefu Hemrichovi (1778). O patnáct let později (1793) je prodána a majitelem se stává výrobce a exportér skleněného zboží Josef Dresler. Tehdejší interiér tvořila obytná světnice, pálenková světnice, spíž, sklep a chlév.

Na počátku 19. století byla v domě založena první lékárna v Jablonci. Jejím provozovatelem byl Vincent Emanuel Schneider z Chomutova. V roce 1828 živnost převzal August Krell, taktéž z Chomutova, jenž ji přestěhoval z Mlýnské ulice do domu čp. 471 na dnešním Mírovém náměstí. Je doloženo, že se zdejšímu domu ještě na konci 19. století říkalo „stará lékárna“, přestože zde byl již dlouhá léta hostinec. Po stavebních úpravách v roce 1913 je zde provozován restaurant Belvedére s přilehlou zahradní restaurací, odtud vyplývá i pozdější název „Galerie Belveder“. Zahrada byla později zrušena a nahrazena ulicí V Luzích.

V roce 1989 získalo nemovitost Muzeum skla a bižuterie a o 5 let později byla zahájena jeho rekonstrukce, která si vyžádala několik miliónů korun z rozpočtu Okresního úřadu v Jablonci n. N. a Ministerstva kultury ČR. V prvém a druhém patře vznikly moderní depozitáře, kam byly soustředěny sbírkové předměty z podsbírek bižuterie. Přízemí bylo ponecháno výstavním aktivitám a od 24. června 1998 zpřístupněno veřejnosti.

V roce 2015 byl objekt pro veřejnost opět uzavřen a slouží již zcela jako depozitář muzejních sbírek.