Výstava ve výstavě – Jaroslava Hlubučková

Jako vzpomínku na práci významné české šperkařky jsme připravili speciální malou prezentaci jejích prací z našich sbírek. Výtvarnice, šperkařka a pedagožka Libuše Hlubučková (28. 11. 1936 – 2. 11. 2022) patří svou unikátní tvorbou mezi klasiky českého autorského šperku. Mnoho let byla také významnou osobností v oboru vzorování nových výrobků pro podniky Železnobrodské sklo, Skleněná bižuterie a PZO Jablonex. Její šperky a vánoční ozdoby se skleněnými komponenty vycházejí z tradic Železnobrodska a Jablonecka. Skleněné perličky a foukané perle dokázala již v 60. letech 20. století posunout zcela inovativním způsobem do moderního designu, který zaujal odborníky a publikum také na mezinárodní scéně. Její nekonvenční přístup ke šperku je dodnes inspirací pro některé současné šperkaře a výrobce jablonecké bižuterie.

Autorčiny vánoční ozdoby jsou vystaveny také v naší expozici Svět zázraků (WoW).

Výstava je umístěna v expozici bižuterie do 25. 6. 2023.

As a memory of the work of an important Czech jeweller, we have prepared a special small exhibition of her works from our collections. With her free creation is artist, jeweller and teacher Libuše Hlubučková (28. 11. 1936 – 2. 11. 2022) one of the classics of Czech jewellery authors. For many years she was also an important personality in design of new products for the enterprises Železnobrodské sklo, Skleněná bižuterie and PZO Jablonex. Her creation of jewellery and glass Christmas tree ornaments with glass components is based on the traditions of Železný Brod and Jablonec regions. Her glass Christmas tree ornaments are on display in our WOW exhibition. Since the 1960s, she has been able to use glass seed beads and blown beads in completely innovative way into modern design, which has also attracted experts and audiences on the international scene. Her non-conventional approach is an inspiration for some contemporary jewellers and manufacturers of Jablonec costume jewellery.

Exhibition is in the permanent exposition of costume jewellery till 25. 6. 2023.