VÝSTAVA VE VÝSTAVĚ – IRENA CZEPCOVÁ

Představujeme vám další část z projektu VÝSTAVA VE VÝSTAVĚ, jenž je věnována skleněným objektům a experimentům Ireny Czepcové.

Sklářská výtvarnice a designérka představuje své aktuální projekty Jak hluboký je tvůj pupík a 14x asi 1,5 kg. První je inspirovaný jedinečnými tvary lidských pupíků, zobrazených v taveném, matovaném a leštěném skle. Druhý představuje pěnové sklo, vzniklé přetavením a dalším zpracováním odpadu z broušení skla. Irena Czepcová je absolventkou SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a ateliéru Sklo UJEP v Ústí nad Labem. Působí ve Studiu PENOCZE a jako asistentka ateliéru Design skla UTB ve Zlíně.

Komorní výstavu můžete ve stálé expozici skla shlédnout do 15.  ledna 2023.

 

EVENT IN EXHIBITION
IRENA CZEPCOVÁ

The glass artist and designer present her current projects How deep your belly button is and 14x about 1.5 kg. The first is inspired by the unique shapes of human belly buttons, depicted in the kiln cast, frosted and polished glass. The second represents foam glass, created by re-melting and other processing waste from glass cutting. Irena Czepcová is a graduate of the High School of Glassmaking in Valašské Meziříčí and the Glass Studio of University in Ústí nad Labem. She works at the PENOCZE Studio and as an assistant at the Glass Design Studio at the University of Tomáš Baťa in Zlín.

You can view the presentation in the permanent glass exhibition until January 15, 2023.