Výstava DVA V JEDNOM míří na Slovensko

Po české premiéře jsme představili výstavu Dva v jednom — Design českého a slovenského skla 1918-2018 také v exkluzivních prostorách Slovenského národního muzea na Bratislavském hradě. Výstava je věnovaná fenoménu nápojového skla, v němž obě země stále patří mezi renomované světové výrobce, a vznikla v rámci mezivládního projektu České a Slovenské republiky Společné století.

Jedná se o historicky první spolupráci jabloneckého muzea, které je státní organizací podobně jako třeba Národní galerie, s prestižní institucí Slovenského národního muzea. Jeho zástupci se zúčastnili listopadové vernisáže výstavy přímo u nás v muzeu a následně ji navštívila hromadná výprava jeho zaměstnanců. Možnost reprízy na Slovensku byla od začátku přípravy výstavy naším záměrem. Že to bude přímo ve výjimečných prostorách Bratislavského hradu je však pro nás všechny velkou poctou.

Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Slovenským sklářským muzeem v Lednických Rovních připravili autoři výstavy (Petr Nový, Milan Hlaveš a Patrik Illo) reprezentativní průřez českého a slovenského nápojového skla zahrnující jak nadčasové bestsellery, tak designové experimenty a sběratelské exkluzivity, včetně prací výrazných osobností Ladislava Sutnara, Ludviky Smrčkové, Miloše Matouška, Jozefa Staníka, Milana Meteláka či Pavla Hlavy. Období od roku 1989 po současnost pak reprezentují návrhy studia Olgoj Chorchoj, Jiřího Pelcla, Ronyho Plesla či Patrika Illa. K výstavě vznikla také stejnojmenná publikace s rozsáhlým obrazovým doprovodem v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Právě v oblasti nápojového skla se obě země historicky nejvýrazněji doplňovaly a ovlivňovaly. Název pak odkazuje nejen na blízké sousedství Česka a Slovenska v srdci Evropy, ale i na společný stát z let 1918-1992 při vědomí souvztažností a odlišností, jež zůstaly zachovány nehledě na společensko-politické poměry.

Výstava Dva v jednom byla v Rytířské síni Bratislavského hradu slavnostně zahájena ve čtvrtek 13. června v 17 hodin a navštívit ji lze do 1. prosince 2019.

Partnery projektu jsou Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Slovenské sklářské muzeum v Lednických Rovních, RONA a.s., Lednické Rovne, Ministerstvo kultury České republiky, Nadace Preciosa a Slovenské národní muzeum – Historické muzeum.