Vyhlašujeme soutěž na nový vizuál Trienále 2020

SOUTĚŽ PRODLOUŽENA DO 31. 5. 2019

Vyhlašujeme veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu projektu: Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vyhlašuje veřejnou soutěž na nové logo a grafický manuál „Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020“. Účastnit se jí mohou fyzické i právnické osoby. Soutěž je veřejná, neanonymní, jednokolová, každý účastník může zaslat nejvýš tři návrhy. Uzávěrka soutěže je 17. května 2019 ve 12 hodin.

Zadavatel soutěže si klade za cíl najít novou značku, která bude hlavním jednotícím prvkem komunikační kampaně projektu. Značka musí být jednoduchá, lehce zapamatovatelná, nezaměnitelná s jinými značkami a dobře čitelná při zpracování různými technologiemi v různých velikostech. Soutěžící může jako bonus navrhnout a vytvořit i zcela nové originální označení, název či slogan projektu.

Nabídky splňující všechny požadavky a náležitosti budou posouzeny a zadavatel na základě stanoviska poroty rozhodne o vítězi soutěže a určí pořadí na druhém a třetím místě. S vítězem bude uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení grafického manuálu projektu. Součástí smlouvy bude poskytnutí licence k dalšímu využití návrhu vyhlašovatelem soutěže v souvislosti s projektem.

Kompletní soutěžní podmínky jsou ke stažení zde:

 

Kontakt:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Marie Víšková
Tel: 483 369 022, e-mail: info@msb-jablonec.cz nebo marie.viskova@msb-jablonec.cz