Skláři ze severu Čech vytvořili kolekci číší pro Evropu

Křišťálové údolí (Crystal Valley) Libereckého kraje a naše muzeum připravily při příležitosti předsednictví České republiky Radě Evropy projekt nazvaný EVROPSKÝ STŮL. Severočeští skláři pro něj zhotovili 27 dvojic pohárů na víno symbolizujících členské země Evropské unie, které budou veřejnosti poprvé představeny 16. června ve stálé expozici skla.

Prezentovat stát i kraj v rámci Předsednictví České republiky Radě Evropské unie 2022 s využitím skla je pro liberecký region logickou volbou. „Nápojové sklo bylo zvoleno jako alegorie přátelství a komunikace, základních hodnot, na nichž je vystavěna i Evropská unie“, uvedl manažer Crystal Valley David Pastva.

Koncept výstavy EVROPSKÝ Stůl nevznikl na základě „státní“ objednávky k významné události, ale přirozeně a organicky. Již v průběhu roku 2020 vytvořila sklářská výtvarnice a designérka Mária Burešová (*1951) návrhy 27 dvojic nápojového skla, vždy se jedná o pohár na víno a na šampaňské. Podstatný pak byl zájem sedmičky výrobců ručního skla z Libereckého kraje, kteří si nezištně jednotlivé návrhy mezi sebou rozdělili, pod taktovkou Křišťálového údolí a jabloneckého muzea vyrobili. „Lze navíc vůbec nalézt lepší materiál, jenž by symbolizoval sjednocenou Evropu, než sklo? Pevné a křehké zároveň?“, řekl o projektu kurátor výstavy Petr Nový.

Číše vznikly v několika vyhotoveních, bude je tedy možné prezentovat na několika místech současně. „Po červnové premiéře v jabloneckém muzeu, kde zůstanou nejméně do konce letošního roku, budou následovat prezentace ve Varšavě, Lodži nebo Bruselu“, uvedl Pastva.

North Bohemian glass makers create a collection of wine glasses for Europe

To mark the occasion of the Czech Presidency of the Council of the European Union, the Crystal Valley in Liberec Region and the Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou present A EUROPEAN TABLE. North Bohemian glass makers have created 27 pairs of wine glasses symbolizing the member states of the European Union, to be exhibited to the public for the first time on 16 June in the permanent glass exhibition at the Jablonec Museum.

It is a logical choice for the Liberec region to use glass to promote both the state and the region during the Czech Presidency of the Council of the European Union in 2022. “The wine glass was chosen as an allegory of friendship and communication, the fundamental values on which the European Union is built,” said Crystal Valley manager David Pastva.

Rather than being commissioned by the state for an important event, the concept of A EUROPEAN TABLE evolved naturally and organically. As early as 2020, the glass artist and designer Mária Burešová (*1951) created designs for 27 pairs of drinking glasses, in each case a wine glass and a champagne glass. Of particular importance was the interest of seven manufacturers of handmade glassware from the Liberec Region, who generously and without charge divided the designs among themselves and produced them under the auspices of the Crystal Valley and the Jablonec Museum. “Moreover, is it possible to find a better material to symbolize a united Europe than glass? Strong and fragile at the same time?” said Petr Nový, curator of the exhibition.

Several copies of the wine glasses were created making it possible for them to be exhibited in several places at the same time. “After the premiere in June in the Jablonec Museum, where they will remain at least until the end of this year, they will be presented in Warsaw, Łódź and Brussels,” Pastva said.

Seznam výrobců / Manufactures list:
Florianova huť/ Častolovice u České Lípy, Lasvit Ajeto/ Lindava, Martin Štefánek/ Desná, Novotný Glass/ Nový Bor, Pačinek Glass/ Kunratice u Cvikova, Preciosa Lighting/ Kamenický Šenov, Sklárna a minipivovar Novosad & syn/ Harrachov

Partneři muzea / Museum partners:
Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad Nisou, Nadace Preciosa, Crystal Valley, Czechglasscompetence