První sezóna na Kristiánově po rekonstrukci zahájena

Jediné zachované stavení kdysi významné sklářské osady Kristiánov, tzv. „Liščí bouda“, se po roční rekonstrukci opět otevřelo veřejnosti. Objekt, včetně nových expozic, bude otevřen do 11. června pouze víkendově, od 17. června až do 10. září denně od 10 do 17 hodin.

Kristianov 03, foto Martin KoubekVšechny návštěvníky letos čeká opravdu velké množství novinek. Tou nejvýznamnější je samozřejmě samotná zrekonstruovaná „Liščí bouda“, památkově chráněná roubenka, kterou máme ve své správě od roku 1963. Pochází z druhé poloviny 18. století a po řadě dřívějších dílčích oprav se v minulém roce konečně dočkala celkové stavební rekonstrukce. Autorem návrhu obnovy byl jablonecký Ateliér 4, realizaci provedla stavební společnost GEMA ART Praha, která se specializuje právě na obnovy památkových objektů. Celkové náklady na rekonstrukci včetně nových expozic a vybavení dosáhly téměř 12 milionů korun a byly v plné míře financovány z dotace ministerstva kultury, které je naším zřizovatelem muzea.

Nejpatrnější změnou zvenku je nová střecha, kdy byl nevhodný bonský šindel nahrazen tradičním štípaným šindelem ze smrkového dřeva. Z velké části byly vyspraveny kamenné podezdívky, dřevokaznými škůdci a povětrnostními podmínkami poškozená část roubení byla odstraněna a doplněna novými dřevěnými trámy opracovanými tradičním tesařským způsobem. Z roubení po letech zmizel solární panel na výrobu elektřiny, kterou nově pro objekt dodává benzínový agregát skrytý v podzemí. Bylo vybudováno také další technické zázemí – studna pro zásobování objektu vodou a odvod splašků kanalizací do čerpací jímky. To vše umožnilo rozšíření komfortu pro návštěvníky o sociální zařízení, ale také o prodej drobného občerstvení. Přehlédnout se nedá ani úplně nová zastřešená terasa, která tvarově vychází z podoby dřívějšího seníku, jak byl dochován na dobových fotografiích. Dnes skýtá možnost posedět a občerstvit se s výhledem do malebné krajiny Jizerských hor.

Značnou část provedené rekonstrukce pak návštěvník zaznamená také uvnitř objektu. Původní expozice se díky návrhům hlavního kurátora muzea Petra Nového a autorů řešení Romana Kvity a Adama Šimečka výrazně obměnila. Stěžejním exponátem zůstal trojrozměrný model osady, který však prošel kompletní renovací. Na doprovodných panelech se návštěvníci dozví to nejdůležitější o historii osady a jejích obyvatelích, na replikách historických předmětů i formou interaktivních prvků se seznámí s typickými výrobky sklárny, která tu fungovala plných 111 let! Poprvé mají možnost navštívit podkroví roubenky, kde je hlavně pro děti připraven odpočinkový koutek se skládáním modelu osady z dřevěných kostek. Poskytne jim indicie k hledání pokladu bájného čaroděje Tamanna na pozůstatcích jedné ze zaniklých budov osady.

Otevřeli jsme také novou naučnou stezku CESTOU JIZERSKOHORSKÝCH SKLÁŘŮ spojenou se soutěží pro účastníky. Na 19 km dlouhé trase z Kristiánova až k hlavní budově muzea v Jablonci nad Nisou seznámí zájemce na 11 zastaveních s bohatou místní sklářskou tradicí. Stezka vznikla s finančním přispěním Georga J. Riedela, potomka dřívějších majitelů tamní sklárny.

 

DĚKUJEME: 

  • Ministerstvu kultury České republiky za poskytnutí účelové finanční dotace na rekonstrukci objektu a pořízení expozic.
  • Georgu J. Riedelovi za poskytnutí finančního daru na realizaci naučné stezky „Cestou jizerskohorských sklářů“.
  • Preciosa Group a Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě za spolupráci při vybavení expozice polotovary a komponenty.

Reportáže:

19.7.2017 rozhlas.cz – Z významné sklářské osady zbyla jen Liščí bouda.

4.6.2017 ceskatelevize.cz – Unikátní sklářská chalupa v Kristiánově (od 19.45 minuty)

20.5.2017 rozhlas.cz – Tento víkend se otevřel sklářský památník v Liščí boudě v Jizerských horách