Ohlédnutí za Sklářskou slavností 2021

Děkujeme všem, kteří za námi přišli na Sklářskou slavnost na Kristiánov v sobotu 4. září. Letošní ročník této tradiční akce byl velmi vydařený, což umocnilo samozřejmě výborné počasí, ale hlavně neskutečný zájem být součástí dění ve sklářské osadě. 

Rádi bychom touto cestou také poděkovali těm,  kteří se podíleli na programu a náplni akce. Bez Vás bychom si nikdy nemohli připomenout slávu této kdysi velice významné části Jizerských hor. 

Budeme se těšit opět na setkání v příštím roce, to se Sklářská slavnost na Kristiánově uskuteční 3. září 2022 od 9 do 16 hodin.

Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje, obce Bedřichov a obce Janov nad Nisou

Mediální partner: Rádio RCL, mediálním partnerem Kristiánova je portál PROPAMÁTKY

Na viděnou na Sklářské slavnosti 2022

Vaše muzeum