Výstava ve výstavě

Připravili jsme pro Vás ve stálé expozici skla.

SKLÁRNA ŠKRDLOVICE – 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

V roce 1940 založil Emanuel Beránek ve Škrdlovicích na Vysočině sklárnu, která se na řadu desetiletí stala symbolem výtvarných experimentů. Roku 1956 stala součástí Ústředí uměleckých řemesel v Praze, které zde zřídilo speciální centrum rukodělného zpracování skla. Své vize zde postupně realizovala řada českých umělců a návrhářů, z nichž do podoby místní produkce nejvíce zasáhli František Vízner a Jaroslav Svoboda. Po Sametové revoluci byla sklárna navrácena rodině Beránků a pracovala jako privátní podnik až do roku 2008, kdy v ní byl zastaven provoz. Její výrobky jsou pro svou výtvarnou svébytnost dodnes vyhledávány sběrateli po celém světě.

ŠKRDLOVICE GLASSWORKS – 80TH ANNIVERSARY OF FOUNDATION

In 1940, Emanuel Beránek founded a glassworks in Škrdlovice in the Bohemian Highlands, which for many decades became a symbol of art experiments. In 1956 it became a part of the Center of Arts and Crafts in Prague, which established here a special center of handmade glass. A number of Czech artists and designers gradually realized their visions here, of which František Vízner and Jaroslav Svoboda were most influenced in the form of Škrdlovice production. After the Velvet Revolution, the glassworks were returned to the Beránek family and worked as a private company until 2008, when it was closed down. Her products are still sought after by collectors all over the world for their artistic uniqueness.