Nominace ruční výroby skla na světový seznam UNESCO

Česká republika se chystá nominovat ruční výrobu skla do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Přípravy nominace se ujalo naše muzeum ve spolupráci s ministerstvem kultury a Národním muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Hutní tvarování skla, Preciosa Lighting, foto Igor Zacharov

Preciosa Lighting / Igor Zacharov

Tradiční sklářské řemeslo je projevem umu a tvořivosti, které jsou předávány z generace na generaci již po staletí. Mnoho dílen, hutí a sklářských ateliérů bohužel v průběhu doby zaniklo, o to víc si můžeme vážit těch, které jsou stále činné, a dědictví předků předávají dalším generacím, aby tato tradice nevymizela.

A právě záměr ukázat světu, jak je tradice ruční výroby skla v ČR stále živá a důležitá pro ty, kteří toto řemeslo vykonávají, nás vede k návrhu nominovat dovednosti a znalosti spojené se sklářstvím na zmíněný světový Reprezentativní seznam UNESCO. Jde o společnou nominaci, na které se podílejí také skláři z Francie, Německa, Španělska, Finska a Maďarska.

Je sklářství Vaším řemeslem? Zodpovězením otázek prostřednictvím online formuláře se přímo zapojíte do nominačního procesu a budete se podílet na přípravě nominační dokumentace!
Pomozte nám definovat, proč a v čem je pro Vás sklářství důležité, co pro Vás znamená, jakým způsobem se předává ve Vašich rodinách a dílnách a jak chcete, aby bylo dále zachováváno a podporováno, aby jeho existence nebyla v budoucnu ohrožena. Jakékoliv Vámi poskytnuté informace budou použity zcela anonymně a výlučně pro výše zmíněné potřeby. Své odpovědi můžete odeslat do 14. května 2021.

A co by úspěšný zápis vlastně znamenal? Reprezentativní seznam sledují odborníci a různé instituce zabývající se živými tradicemi celého světa. Každý zápis zvýší povědomí o nově zapsané tradici, její prestiž, zájem veřejnosti. Umožní snáze navazovat kontakty s ostatními řemeslníky, zapojovat se do mezinárodních projektů, nalézt nová odbytiště a zákazníky. Především ale potvrdí věhlas a podporu tradičního řemesla, které je s Českou republikou spojováno odnepaměti a umožní jeho ochranu, lepší zachování a rozvíjení pro budoucí generace sklářů.

S jakýmikoliv dotazy nebo příspěvky můžete kontaktovat Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (Ing. Milada Valečková, T: 483 369 010, M: 778 527 121, E: milada.valeckova@msb-jablonec.cz).