Muzeum slaví Mezinárodní rok skla 2022

Naše muzeum chce být hrdým propagátorem  významné události roku 2022. Tou je Mezinárodní rok skla / International Year of Glass, a tak jsme nachystali pro naše návštěvníky spoustu akcí i novinek.

Hned v lednu lze navštívit výstavy, které jsou svou tematikou určitě spojeny s uvedeným výročím – „Duše skla“ vypovídající o současném českém sklářském umění (do 30. ledna) a „Hledání rovnováhy“ mapující design československého lisovaného skla v období socialismu (do 10. dubna). Zveme ale i na naše stálé expozice „Nekonečný příběh bižuterie“ a do „Čarovné zahrady – českého skla sedmi století, v letošním roce bychom měli konečně otevřít také stálou expozici vánočních ozdob.

V rámci oslav Mezinárodního roku skla připravujeme několik výstav s mezinárodním přesahem. Rok českého skla ve Francii naváže v lednu na výstavu „Vánoční poklad“ prezentací současné české bižuterie a šperku, v létě zde budou poznávat „Duši skla“ v podobě děl sklářských umělců, kteří si je dokáží i sami vyrobit. „Pro české předsednictví EU vytvářejí skláři z Libereckého kraje originální set nápojového skla symbolizujícího jednotlivé země EU“, přibližuje kurátor Petr Nový zajímavý projekt s pracovním názvem Evropský stůl. Výpravná bilanční výstava o českém sklářství v posledních 30 letech pak proběhne ve spolupráci s Asociací sklářského a keramického průmyslu od dubna do října v Národním technickém muzeu pod názvem HOT.HOT.HOT. Ve spolupráci s Českými centry pak vzniká výstava CZECH IN představující inovace, jež dali Češi světu v oblasti skla a bižuterie. Premiéra je plánována v červenci ve španělské La Granje. Koncem roku pak bude pokračovat putování výstavy vánočních ozdob (CHRISTMAS TREASURE) po Českých centrech ve vybraných evropských městech.

Nové zajímavé výstavy a podle možností také jednorázové akce a cykly ale budou probíhat i přímo v Jablonci. Pokračovat budou například oblíbené letní Sklářské pátky, prázdninový ateliér, Víkend Křišťálového údolí nebo letos zcela mimořádná Muzejní noc.

Otevřeno je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin, pro studenty oborových škol je vstup navíc zcela zdarma.