Muzeum slaví Mezinárodní rok skla 2022

Naše muzeum chce být hrdým propagátorem  významné události roku 2022. Tou je Mezinárodní rok skla / International Year of Glass, a tak jsme nachystali pro naše návštěvníky spoustu akcí i novinek.

Hned v lednu lze navštívit výstavy, které jsou svou tematikou určitě spojeny s uvedeným výročím – „Duše skla“ vypovídající o současném českém sklářském umění (do 30. ledna) a „Hledání rovnováhy“ mapující design československého lisovaného skla v období socialismu (do 10. dubna). Zveme ale i na naše stálé expozice „Nekonečný příběh bižuterie“ a do „Čarovné zahrady – českého skla sedmi století, v letošním roce bychom měli konečně otevřít také stálou expozici vánočních ozdob.

V rámci oslav Mezinárodního roku skla připravujeme několik výstav s mezinárodním přesahem. Rok českého skla ve Francii naváže v lednu na výstavu „Vánoční poklad“ prezentací současné české bižuterie a šperku, v létě zde budou poznávat „Duši skla“ v podobě děl sklářských umělců, kteří si je dokáží i sami vyrobit. „Pro české předsednictví EU vytvářejí skláři z Libereckého kraje originální set nápojového skla symbolizujícího jednotlivé země EU“, přibližuje kurátor Petr Nový zajímavý projekt s pracovním názvem Evropský stůl. Výpravná bilanční výstava o českém sklářství v posledních 30 letech pak proběhne ve spolupráci s Asociací sklářského a keramického průmyslu od dubna do října v Národním technickém muzeu pod názvem HOT.HOT.HOT. Ve spolupráci s Českými centry pak vzniká výstava CZECH IN představující inovace, jež dali Češi světu v oblasti skla a bižuterie. Premiéra je plánována v červenci ve španělské La Granje. Koncem roku pak bude pokračovat putování výstavy vánočních ozdob (CHRISTMAS TREASURE) po Českých centrech ve vybraných evropských městech.

Nové zajímavé výstavy a podle možností také jednorázové akce a cykly ale budou probíhat i přímo v Jablonci. Pokračovat budou například oblíbené letní Sklářské pátky, prázdninový ateliér, Víkend Křišťálového údolí nebo letos zcela mimořádná Muzejní noc, jejíž termín a obsah ponecháme zatím zahalen tajemstvím.

Otevřeno je od 22. ledna každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin, pro studenty oborových škol je vstup navíc zcela zdarma.