Za výstavami v Euroregionu Nisa

Muzea Trojzemí

Oblastní galerie Liberec, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Technické muzeum Liberec, Severočeské muzeum v Liberci a Městská muzea v Žitavě připravili brožuru, ve které najdete informace o zajímavých výstavách, které se v letošním roce konají na území Trojzemí. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.  Brožura Muzea v Trojzemí 2019 je k dostání zdarma ve všech muzeích a informačních centrech Euroregionu.