Exponát extra

Vánoční ozdoby z Poniklé na Reprezentativním seznamu UNESCO

Setkání s jedinečným řemeslem foukání skleněných perlí a výroby vánočních ozdob z nich, které má v Poniklé tradici již od roku 1902, představuje rodinná firma Rautis. Je poslední na světě, které se podařilo zachovat staré technologie a udržet řemeslo stále aktuální a živé. Dne 17. prosince 2020 byla proto tato unikátní výroba zapsána na prestižní Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

 

CHRISTMAS ORNAMENTS FROM PONIKLÁ ON THE REPRESENTATIVE UNESCO LIST

Family firm Rautis presents a marriage of the unique craft of blowing glass beads and the production of Christmas ornaments made from them, which has a tradition in Poniklá that stretches back to 1902. It is the last in the world that has managed to maintain the old technique, but at the same time keep craft modern and lively. Therefore, on 17 December 2020, this unique production was inscribed on the prestigious Representative UNESCO List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.