Czech In – Inovace českého skla v Bratislavě

Od čtvrtka 8. prosince 2022 je v sále Českého centra zahájena výstava českého skla, která je součástí programu Bratislava Design Week 2022 a zároveň programu předsednictví Slovenské republiky v Radě EU.
CZECH IN: Inovace českého skla ve světě byla připravena naším muzeem pro centrálu Českých center jako putovní projekt po jejich sídlech v jednotlivých zemích celého světa. Provede návštěvníky objevy, návrhy, novými technologiemi atd., které poznamenaly historii českého i světového skla. Podle Petra Nového, kurátora našeho muzea a zároveň i kurátora výstavy, jsou čeští skláři nejen schopni vyrobit cokoli, ale dokáží na trh uvádět nové výrobky, které je odlišují od konkurence. Výstava se již představila ve Španělsku, v Polsku a nyní se až do 20. ledna 2023 nachází v Bratislavě v Českém domě.
Více informací zde > 
 
CZECH IN: Innovation of Czech glass in the world was prepared by our museum for the headquarters of the Czech Centers as a traveling project around their headquarters in individual countries around the world. It will guide visitors through discoveries, designs, new technologies, etc., which have marked the history of Czech and world glass. According to Petr Nový, the curator of our museum and at the same time the curator of the exhibition, Czech glassmakers are not only capable of producing anything, but also able to introduce new products to the market that differentiate them from the competition. The exhibition was presented in Spain, Poland and is now located in the Český dům in Bratislava until January 20, 2023.
More information here >
 
08. 12. 2022 – 20. 01. 2023, Český dům, Prepoštská 6, Bratislava, Slovensko