Výstava ve výstavě

140. výročí Uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou.

Ve stálé expozici bižuterie naše muzeum připravilo „výstavu ve výstavě“ s výběrem studentských prací z období 1180 – 1989.

Jablonecká uměleckoprůmyslová škola byla založena v roce 1880 Rakousko-uherským ministerstvem kultu a vyučování díky snahám jabloneckých podnikatelů v oboru bižuterního a sklářského průmyslu. Škola vznikla jako jeden z  prvních a významných specializovaných vzdělávacích ústavů tohoto typu pro výchovu odborníků k zajištění lepší konkurenceschopnosti místních firem ve světě. Od začátku se zde studenti až do roku 1945 vzdělávali v několika specializovaných oborech: rytectví kovů a cizelování, bižuterní práce, pasířství, zlatnictví, stříbrnictví, figurativní kresba a malba, olejomalba, malba  na keramiku a porcelán, broušení skleněných kamenů, malba interiérových dekorací, průmyslová dekorativní malba.  V rozmezí let 1945–1952 byly pod českým vedením studijní obory mírně redukovány. Po krátkém uzavření školy, které s sebou bohužel přineslo i velkou devastaci původních sbírkových fondů studijních materiálů a také archivu studentských prací, probíhala výuka v letech 1854 -1990 již jen ve třech specializovaných oborech: rytectví kovů, pasířství  a zušlechťování jablonecké bižuterie.

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

Kurátor současné bižuterie, autorského šperku, mincí a medailí