výstava ve výstavě

100 LET SKLÁŘSKÉ ŠKOLY V ŽELEZNÉM BRODĚ

1920-2020

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod byla založena v roce 1920 jako první český vzdělávací ustav tohoto typu pro podporu a rozvoj sklářského průmyslu. Svou tvůrčí činnost od počátku své existence spojovala s vynikajícím renomé, které získala především četnými prezentacemi na domácích i mezinárodních výstavách. Škola disponuje zázemím, které pokrývá téměř všechny teplé i studené techniky výtvarného zpracování skla. Nejlepší studenti prezentují své práce na výstavách a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí. Za 100 let své historie škola vychovala úctyhodnou řadu sklářských výtvarníků, řemeslníků, podnikatelů a technologů skla.

 

100 years of glassmaking school in ŽELEZNÝ BROD

1920-2020

The High School of Applied Arts for Glassmaking in Železný Brod was founded in 1920 as the first Czech education institute of its kind to promote and develop the glassmaking industry. The creative work at the school has been highly regarded since the very outset, such high regard earned mainly at numerous presentations at domestic and international fairs. The school has equipment to cover almost all hot and cold techniques involved in the artistic working of glass. The best students present their work at fairs and design competitions in the Czech Republic and abroad. Indeed, the school has trained a respectable number of glass artists, craftsmen, entrepreneurs and glass technologists over the 100 years of its existence.