AKCE

Přednáška O životě Karla IV.

Doba císařská
30. listopadu 2016, 17 hodin/ hlavní budova

V roce 2016 si připomínáme významné výročí 700 let od narození krále a císaře Karla IV. K-700-lg-bar-150Při této příležitosti jsme připravili další z cyklu přednášek pro veřejnost. Naše pozvání  tentokrát přijal renomovaný historik Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., který právem patří mezi přední odborníky specializující se na dějiny středověku a raného novověku. 

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie, politická ekonomie a dějiny umění. V letech 1977-1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a dalších sedmnáct let vedl Archiv Národního muzea. Současně působil i jako pedagog na Ústavu českých dějin FF UK a taktéž na Technické univerzitě v Liberci. Prof. Jaroslav Čechura je autorem mnoha vědeckých publikací a rovněž i knih popularizujících historii laickým čtenářům. Nepochybujeme, že pan profesor představí osobnost Karla IV. dosti netradičním a zajisté velmi poutavým způsobem, a to nejen jako panovníka, krále a císaře, ale také jako manžela, otce a rovněž vášnivého sběratele relikvií a různých kuriozit.

Ve stálých expozicích muzea jsou ke Karlovskému výročí až do konce roku mimořádně vystaveny nově zrestaurované středověké spony a návštěvníci si mohou vyzkoušet svou pozornost při hledání gotických pohárů ukrytých mezi exponáty skla i bižuterie.

Přednáška se koná ve středu 30. listopadu 2016 od 17 hodin v ateliéru Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Vstup je zdarma.

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec n. Nisou
+420 483 369011   +420 778 527 123
info@msb-jablonec.cz


OTEVÍRACÍ DOBA
úterý - neděle 9.00 - 17.00

červenec - srpen pondělí - neděle 9.00 - 17.00