Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

 

3. Popis organizační struktury muzea:

 

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e-mail.:

Kontaktní informace

 

5. Bankovní spojení:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1, č. ú. 1232081/0710

 

6. Identifikační číslo organizace (IČ):

00079481

 

7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ):

CZ00079481 – muzeum není plátcem DPH

 

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Poštovní adresa:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

Elektronická adresa (e-podatelna): info@msb-jablonec.cz

ID datové schránky: pn3cn9v

Místo pro osobní předání písemného podání:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání, anebo obdržet rozhodnutí:


 

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

 

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře:

Není předepsán.

 

13. Přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předměty poskytnuty k nahlédnutí:

 

14. Sazebník úhrad za poskytování informací:

 

15. Výroční zprávy muzea za poslední kalendářní roky:

Výroční zprávy

 

 

Vyžádané informace

Rok 2017
V roce 2017 nebyla podána žádná žádost o vydání informací

Rok 2016